Categoriearchief: Nieuws

Algemene beschouwingen 10 november 2016

Peter Timmer – november 2016

Wij zijn vanavond bijeen om te beraadslagen en besluiten te nemen over de gemeentebegroting. Uiteraard gaat een begroting over geld, maar we mogen niet vergeten dat een begroting geen doel op zich mag zijn; het is de financiële vertaalslag van de maatschappelijke effecten die wij als gemeente nastreven.
Maatschappelijke effecten die weer een concrete invulling vormen van de gemeente die wij als Uithoorn willen zijn, en de weg daarnaartoe. Dit beeld van Uithoorn, zoals wij én onze inwoners dat voor ogen hebben, hebben we gezamenlijk met onze inwoners gedurende een uitgebreid en weloverwogen traject vastgelegd in de “Strategische Visie Uithoorn 2030”. Lees verder