Categoriearchief: Standpunten van DUS!

Vluchtelingen

Iedere dag zien we gruwelijke beelden, nog nooit waren er zoveel mensen op de vlucht voor oorlog, vervolging en geweld. Die beelden gaan ons zeer aan het hart. Het is meer dan duidelijk dat er wereldwijd naar oplossingen gezocht moet worden, maar hoe kunnen wij in Uithoorn en De Kwakel ons deel van de verantwoordelijkheid nemen?

De discussie over vluchtelingenopvang wordt niet altijd even genuanceerd gevoerd. Dat wakkert angstgevoelens aan en kan leiden tot onnodig negatieve beeldvorming. Maar laten we wel luisteren naar reële angsten en zorgen en waar het kan die proberen weg te nemen. DUS! wil niet meedoen met paniekpraat. Het gaat om goed informeren, zorgvuldig spreken en beweringen op waarheid controleren. Lees verder

Tramlijn naar Uithoorn

Er komen steeds meer geluiden voor en tegen de eventuele tramlijn die naar Uithoorn zal lopen. Zo ook de vraag aan DUS! om een standpunt in te nemen wat betreft de tramlijn. Voordat de planstudie is afgerond, en dat zal pas eind maart 2016 zijn, is het moeilijk om een standpunt te bepalen. Daarvoor weten we gewoon nog te weinig. DUS! heeft wel het idee dat niet bij iedereen duidelijk is welke gevolgen optreden door het gereed komen van de Noord-Zuidlijn. Lees verder

Bibliotheek

Bibliotheek

De Hoeksteen is een mooi gebouw, maar het gebruikt heel veel energie. De ramen bijvoorbeeld zijn nog van enkel glas. ’s Zomers is het er heel warm en ’s winters is het er heel koud. De medewerkers van de bibliotheek vinden dat absoluut niet prettig. DUS! wil niet dat het gebouw op deze manier gebruikt blijft worden. Voor de bibliotheek is een bezuiniging afgesproken die alleen maar gehaald kan worden als de bibliotheek naar een goedkopere ruimte verhuist.

De bibliotheek wil graag naar het cultuurcluster in het Oude Dorp. Dat lijkt ons ook een prima plek. Er komen daar meer culturele activiteiten en een grand café. Deze functies kunnen elkaar allemaal versterken.
DUS! wil dat de Hoeksteen ‘verduurzaamd’ wordt en een nieuwe functie krijgt. Dat kunnen appartementen zijn of maatschappelijke functies. Het zou mooi zijn als de gemeente het kan verkopen aan een projectontwikkelaar, die er een mooi duurzaam gebouw van maakt!

 

 

 

Diversiteit en integratie

Diversiteit en integratie

In onze gemeente leven mensen uit verschillende culturen, met diversiteit in religie, geaardheid en fysieke omstandigheden. DUS! zet zich in voor een samenleving, waarin voor iedereen plaats is. Bij het maken van beleid wordt rekening gehouden met diversiteit om discriminatie, sociale ongelijkheid en uitsluiting tegen te gaan. De gemeente stimuleert bedrijven, maatschappelijke organisaties, instellingen en verenigingen dat ook te doen en treedt actief op tegen intolerantie en discriminatie. Inwoners met een niet-Nederlandse achtergrond hebben de mogelijkheid om te integreren, zodat ze volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. DUS! zet zich in voor een ‘inclusieve’ samenleving.

Werk

Werk

DUS! wil dat alle inwoners mee kunnen doen aan de samenleving. Werk is daarbij heel belangrijk. DUS! vindt dat de gemeente inwoners intensief moet ondersteunen bij het verkrijgen van werk, bijvoorbeeld door re-integratietrajecten aan te bieden of leerwerkplekken. Als betaald werk (nog) niet mogelijk is, begeleidt de gemeente inwoners naar vrijwilligerswerk of dagbesteding. DUS! kijkt ook naar alternatieve werkvormen zoals een fietsenwerkplaats en –stelling bij het busstation en zorgboerderijen.
De gemeente geeft het goede voorbeeld door zelf mensen in dienst te nemen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Opgroeien

Opgroeien

DUS! wil graag dat kinderen zorgeloos kunnen opgroeien: in een goede sfeer thuis, met voldoende opvang, speel- en sportruimte in de buurt en mogelijkheden om mee te doen in allerlei verenigingen. Of je rijk of arm bent, maakt daarbij niet uit. Ook goed onderwijs en toegankelijke hulpverlening zijn noodzakelijk.

Concreet betekent dit:
– Talentontwikkeling voor kinderen en jongeren
– Een goed lopend Centrum voor Jeugd en Gezin, met toegang tot zwaardere hulpverlening
– Samen optrekken met het onderwijs voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren

Openbaar vervoer

Openbaar vervoer

DUS! vindt openbaar vervoer erg belangrijk: voor mensen, die geen auto hebben en als alternatief voor de auto. Met de vervoersmaatschappij wordt daarom gekeken naar verbetering van de buslijnen naar het industrieterrein en naar treinstations in de omgeving. DUS! wil graag nader onderzoek naar een tramlijn naar Uithoorn.

Natuur en groen

Natuur en groen

DUS! vindt dat we zuinig moeten zijn op de natuur die we hebben in deze verstedelijkte omgeving. Uithoorn en De Kwakel vormen een groene gemeente en dat moeten we zo houden.

DUS! is voor:
– Groene toegankelijke plekken, zoals schoolpleinen en het dorpscentrum
– Een groen en duurzaam bedrijventerrein
– Ruimte voor school-, pluk- en moestuinen
– Meer waardevolle bomen in het bomenbeleidsplan
– Behouden of uitbreiden van volkstuinen
– Verder ontwikkelen van Libellebos en groenzone Meerwijk

Irenebrug standpunt

Irenebrug

DUS! is voor het afsluiten van de Irenebrug voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.

Om echt één dorpscentrum te kunnen realiseren is het belangrijk dat er geen doorgaand verkeer over de brug komt. Doorgaand verkeer toelaten zou nog te veel verkeer betekenen in het dorpscentrum. De Irenebrug is nog in voldoende goede staat en kan behouden blijven voor bestemmingsverkeer.