Categoriearchief: Uncategorized

Uithoorn dementievriendelijk?

DUS! bestuur 2017

Stel je voor dat je bij de bakker staat. En je bestelt een half volkoren brood. Gesneden. Voor de vijfde keer die dag. En dat de bakker dan jouw buurvrouw, of je zoon of de thuiszorg belt om ervoor te zorgen dat je niet het zesde, zevende en achtste half volkoren komt kopen.

Stel je voor dat je met je vragen over welzijn, zorg en ondersteuning bij het sociaal loket van het gemeentehuis ook terecht kan buiten het huidige spreekuur van 9.00 tot 10.30 uur. Omdat je soms het besef van tijd kwijt bent. En dat je contactpersoon begrijpt dat je soms de dingen niet zo precies en duidelijk kan verwoorden. Dat de baliemedewerker getraind is om te gaan met dementerende mensen, zodat het je met een beetje hulp toch lukt om een formulier in te vullen.

Stel je voor dat je afhankelijk bent van een mantelzorger. En dat die mantelzorger met spoed opgenomen moet worden in het ziekenhuis. En dat er dan een structuur staat voor noodopvang. Stel je voor dat je niet meer hoeft te verbloemen, maar zoveel mogelijk kan deelnemen en bewegen. Stel je voor dat Uithoorn een dementievriendelijke gemeente wordt.

DUS! organiseerde op 28 juni bij Sjiek aan de Amstel een politiek café over het onderwerp dementie. Rik Ossenkoppele, hersenonderzoeker aan het VUmc Alzheimercentrum en de Universiteit van Lund (Zweden) gaf een boeiende presentatie over het geheugen, dementie en de ziekte van Alzheimer en beantwoordde vragen van aanwezigen. Vervolgens kwam Roderik Reinstra van Samen dementievriendelijk aan het woord om te vertellen over wat een gemeente kan doen om dementievriendelijk te worden. Tot slot brainstormden de aanwezigen (een gemêleerd gezelschap dat bestond uit ervaringsdeskundigen, medewerkers van diverse (mantel)zorginstellingen en overige geïnteresseerden) over de situatie in Uithoorn. Hoe is de leefbaarheid voor mensen met dementie in Uithoorn op dit moment? Wat kan Uithoorn nog meer doen om dementievriendelijk te worden?

Het resultaat van de inspirerende avond en de contacten die gelegd werden gebruikt DUS! bij het opstellen van het nieuwe verkiezingsprogramma. Ook zal DUS! na de zomer met een initiatiefvoorstel komen over een dementievriendelijk Uithoorn.

Vanwege het succes van de politiek café’s volgt in het najaar een opnieuw politiek café over het thema duurzaamheid.

 

‘Uithoorn … een dementievriendelijke gemeente?’

DUS! bestuur mei 2017

Politiek Café
‘Uithoorn … een dementievriendelijke gemeente?’

Gastspreker: Rik Ossenkoppele
(Hersenonderzoeker, VUMC Alzheimercentrum)

Sinds de invoering van de WMO blijven ouderen steeds langer thuis wonen.
Ook als zij dementeren. Zelfs als er geen mantelzorg beschikbaar is.
Hoe kunnen we als (vergrijzende) samenleving deze mensen een sociaal vangnet bieden? Hoe wordt Uithoorn dementievriendelijk? Welke inspanning zou een Gemeente moeten leveren ?  En welke rol kunnen bijvoorbeeld winkeliers spelen?

Praat mee tijdens het politiek café van DUS! U bent van harte uitgenodigd om uw ideeën, ervaringen en vragen te delen.

Datum: 28 juni 2017
Tijd: 20.00-22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Locatie: Sjiek aan de Amstel
Aanmelden: secretariaat@dus-uithoorn.nl

 

Op de Bank bij DUS!

DUS! bestuur april 2017

bankgesprek-13-mei-2017-3bankgesprek-13-mei-2017-1

Als u zaterdag ochtend 13 mei door het parkje van de Scheg naar Winkelcentrum Zijdelwaard in Uithoorn bent gelopen, dan heeft u ons vast gezien…

De DUS! Bank is een feit.

We zijn met drie leden van DUS! naar de ingang van het park van de Scheg getogen. Daar hebben we onze bank ingericht en een tafeltje neergezet met verse koffie, thee en koekjes.

 Onder het genot van een lekker kopje koffie of thee, zijn we in gesprek gegaan met voorbijgangers over allerlei onderwerpen en thema’s die te maken hebben met hun woonomgeving en met andere zaken die hen bezig houden als het gaat om gemeentelijk beleid in Uithoorn. Van jong tot oud waren ze bereid om hun mening, ideeën en wensen met ons te bespreken.

Hieronder een aantal onderwerpen dat regelmatig terugkwam:

  • Communicatie van Gemeente naar burgers over visie en besluiten moet beter. Bijvoorbeeld met betrekking tot de plaatsing van de ondergrondse containers, onderhoud en beheer van asfalt etc.
  • Er is te weinig te doen voor de jeugd en voor kleine kinderen. Met name ook voor mensen met een kleinere beurs.  Als voorbeeld worden genoemd: zwembad, jeugdhonk, sporthal.
  • Schiphol veroorzaakt overlast en de op komst zijnde uitbreidingen baart mensen zorgen.
  • De Achterberglaan en omgeving is een prettige buurt om te wonen.
  • Park De Scheg is een fijne plek.
  • Groenbeleid in Uithoorn is goed 
  • Er kan meer aandacht worden besteed aan Cultuurbeleid
  • Veiligheid blijft een aandachtspunt.
  • Bereikbaarheid voor ouderen van faciliteiten zoals gezondheidscentrum, bibliotheek, openbaar vervoer, vuilcontainers is slechter geworden. 

Met dank aan alle mensen voor het delen van uw mening. Dit is zeer waardevol . Het geeft ons stof tot nadenken en is belangrijke input voor het aanscherpen van ons verkiezingsprogramma voor 2018.   We kijken nu al uit naar de volgende keer.

Wilt u met ons in gesprek? Dan bent u van harte welkom om plaats te nemen op de DUS! bank.

We staan op zaterdag 27 mei aanstaande tussen 10.00 en 12.00 uur voor het Dorpshuis in De Kwakel.

 

Op de bank met DUS!

DUS! bestuur april 2017

Op 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. DUS! wil in de nieuw te vormen raad wederom graag de stem van zoveel mogelijk inwoners van Uithoorn & de Kwakel vertegenwoordigen. Het opstellen van een verkiezingsprogramma waarin zij hun stem vertegenwoordigd zien is daarin de eerste stap. DUS! kiest er daarom voor het verkiezingsprogramma niet uitsluitend te bedenken van achter een bureau, maar het ook tot stand te laten komen met input van inwoners. Niet in het gemeentehuis, maar op plekken midden in de Uithoornse samenleving. Door ontmoeting laagdrempelig te organiseren, wil DUS! nieuwe input genereren. Wat leeft onder inwoners in verschillende buurten? Waar moet de komende jaren bijzondere aandacht voor komen? Wat moet in 2022 bereikt zijn door de nieuwe Gemeenteraad?

DUS! wil Uithoornaars en Kwakelaars ontmoeten en zich in gesprek met hen laten inspireren voor het nieuwe verkiezingsprogramma. Het middel daartoe is het ‘DUS! bankje’, waarmee de actieve leden van DUS! in het voorjaar en de zomer van 2017 op diverse locaties in Uithoorn en De Kwakel zullen neerstrijken. Sympathisanten van DUS! en willekeurige voorbijgangers die niet vanzelfsprekend met DUS! in aanraking komen,  zullen uitgenodigd worden op het bankje voor een gesprek. DUS! luistert open en actief naar wat Uithoorn & de Kwakel haar toefluisteren. Zo worden ideeën, vragen, zorgen, dromen en verhalen verzameld. Na iedere ontmoeting wordt besproken wat DUS! er voor het verkiezingsprogramma uit kan leren.

We zullen steeds het tijdstip en de locatie van het DUS! bankje aankondigen via social media. Wees welkom voor een kop thee en een ontmoeting!

 

 

 

DUS!-tas voor vrijwilligers tuin Bram de Groote

Dus! bestuur april 2017

bram

Regelmatig reikt DUS! een DUS!-tas uit aan initiatieven die Uithoorn een stukje mooier maken. De DUS!-tas is gevuld met duurzame producten en is bedoeld om initiatiefnemers en vrijwilligers voor hun bijdrage aan Uithoorn te bedanken en een hart onder de riem te steken. 

Afgelopen zondag werd de tuin van Bram de Groote opengesteld voor bezoekers. De actieve groep vrijwilligers die zich iedere woensdagochtend inzet voor onderhoud van de tuin was op deze stralende lentedag aanwezig om bezoekers van informatie te voorzien en rondleidingen te geven. Een perfecte gelegenheid voor DUS! om de tas te overhandigen. DUS! is van mening dat de tuin een verrijking is voor Uithoorn en raadt iedereen aan om de komende maanden eens een kijkje te gaan nemen op dit bijzondere, groene plekje aan de Boterdijk.

DUS! steekt de handen uit de mouwen

DUS! bestuur -maart 2017

dus-nederland-schoon-2017-01

Zaterdag 25 maart vond de Landelijke Opschoondag plaats, georganiseerd door de Stichting Nederland Schoon. Op deze dag maken mensen in het hele land samen een openbaar gebied zwerfafvalvrij. DUS! heeft ook zijn steentje hieraan bijgedragen. Voorzien van grijpers, werkhandschoenen en plastic zakken trokken leden van DUS! naar buiten om zwerfafval op te ruimen rondom de flats in de Europarei en in de Groen Rode Scheg. Gelukkig werkte het weer mee. In totaal zijn er zeven zakken opgehaald. Opvallend was het grote aantal sigarettenpeuken, met name voor de ingang van de Sporthal.

DUS! werkt graag mee aan de Landelijke Opschoondag. Zwerfafval is slecht voor mensen, dieren en het milieu. Dieren kunnen afval inslikken met alle gevolgen van dien. Mensen ergeren zich aan zwerfafval. Op plekken waar veel afval ligt, voelen ze zich vaak minder prettig en veilig.

De afbraaktijden van de verschillende soorten zwerfafval zijn lang. Voor een bananenschil is dat bijvoorbeeld een jaar, voor een sigarettenpeuk twee tot twaalf jaar, kauwgom blijft zo’n twintig jaar bestaan en een blikje zelfs vijftig jaar!

Met plezier heeft DUS! de omgeving schoon gemaakt. Maar natuurlijk hopen de leden van DUS! dat iedereen zich verantwoordelijk voelt om zwerfafval te voorkomen en zijn eigen troep netjes weggooit in de afvalcontainers.

 

 

DUS! klust op kinderboerderij De Olievaar

Dus!-bestuur – februari 2017

Kinderboerderij De Olievaar is door de vogelgriep nog steeds preventief gesloten voor publiek. Dat betekent niet dat de medewerkers van de kinderboerderij stil zitten. Integendeel; onderhoudsklussen laten zich niet ophokken en de voorbereidingen voor als de kinderboerderij weer open gaat zijn in volle gang. Kinderboerderij de Olievaar is een burgerparticipatieproject waar we in Uithoorn trots op mogen zijn. DUS! is van mening dat burgerinitiatieven gekoesterd en ondersteund moeten worden. Daarom steken de (fractie)leden van DUS! graag de handen uit de mouwen op vrijdag 10 februari van 9.30 tot 11.30 uur. U bent van harte welkom om mee te helpen en om kennis te maken met de (fractie)leden van DUS!

Een goed en gezond 2017!

DUS!-bestuur – januari 2017

Beste DUS! leden,

Zo’n wens lijkt aan het begin van het jaar heel gewoon, maar toch is het dit jaar een beetje anders.
Aan de ene kant gaat het op veel fronten beter in de wereld. We zien minder armoede, minder honger, minder kindersterfte, beter onderwijs en meer aandacht voor natuur en milieu.
Maar aan de andere kant zien we ook de vreselijke beelden van Aleppo, het gebrek aan Europese samenwerking om vluchtelingen goed op te vangen en de terroristische aanslagen in de wereld en in Europa.

Nederland behoort tot de top 10 als het gaat om gezondheid, onderwijs en gelukkige jeugd. Maar toch horen we ook ontevreden geluiden; niet alleen in Nederland maar ook in landen om ons heen. Er komen groeperingen op die mensen beoordelen op afkomst of godsdienst in plaats van wie ze zijn en wat ze doen. We zien, versterkt door sociale media en de politieke arena, polarisatie in plaats van verbinding.

Als lokale partij hebben we hier nauwelijks invloed op. Maar binnen Uithoorn en De Kwakel hebben we dat wel. Als DUS! zetten wij ons in voor een samenleving waar mensen elkaar ontmoeten, elkaar de ruimte geven, elkaar respecteren en iets voor elkaar kunnen en willen betekenen.
Daar maken we ons het komende jaar weer hard voor!!

Wilt u daar een bijdrage aan leveren en/of heeft u ideeën hierover? Laat het ons weten, wij gaan graag met u in gesprek.

Wethouder

WethouderRiaZijlstra-web

Ria Zijlstra

3e locoburgemeester en wethouder voor maatschappelijke ondersteuning en zorg, maatschappelijke ontwikkeling en voor onderwijs

Portefeuille

Maatschappelijke ondersteuning en zorg:

gezondheidszorg
ouderenzorg
gehandicaptenzorg
jeugdzorg
WMO
integratie

Maatschappeijke ontwikkeling:

sport
accommodaties
kunst en cultuur

Onderwijs:

scholen en onderwijs
talentontwikkeling

Contact e-mail: wethouder.zijlstra@uithoorn.nl

Ria is drie succesvolle termijnen raadslid geweest en werd in 2010 voor de eerste periode wethouder in een coalitie van VVD, DUS! en PvdA. Nu is zij voor een tweede periode wethouder in de huidige coalitie van VVD, Gemeentebelangen en DUS! In haar vorige werkkring begeleidde ze de vorming van brede scholen, één van haar speerpunten. Ze woont samen en is moeder van twee kinderen. Duurzaamheid en participatie van iedereen in de samenleving zijn haar grote idealen.