Over DUS!

DUS! staat voor

DUS! staat voor een eerlijke en solidaire samenleving, sociaal en rechtvaardig, met oog voor een duurzame leefomgeving in Uithoorn-De Kwakel.

Iedere inwoner, ongeacht zijn of haar achtergrond, heeft recht op bestaanszekerheid, in de meest brede zin van het woord. Goed onderwijs, deel kunnen nemen aan sociale activiteiten, een menswaardige zorg en huisvesting, bescherming tegen criminaliteit en rampen, een respectvolle behandeling door de overheid. DUS! wil voor iedereen de mogelijkheid om als volwaardig inwoner actief vorm te geven aan de samenleving.

DUS! is optimistisch, ze gelooft in de kracht van mensen. DUS! gelooft in een samenleving waarin inwoners zich vrij en veilig voelen, waarin ze de kans hebben zich te ontplooien en waarin ze uitgedaagd worden om verantwoordelijkheid te nemen. De partij neemt in aanmerking dat individuele vrijheid wordt begrensd door de verantwoordelijkheid voor medemens en natuur. DUS! heeft zorg voor inwoners die niet volledig in de samenleving kunnen participeren.

DUS! houdt met de leefomstandigheden hier en nu rekening met later en elders. Dat betekent dat de partij:

  • zoveel mogelijk gebruik maakt van producten en diensten die onder eerlijke arbeidsomstandigheden tot stand zijn gekomen;
  • mensen met afstand tot de arbeidsmarkt stimuleert hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving;
  • zorgdraagt voor energiebesparing;
  • natuur in stand houdt en de kwaliteit van het milieu versterkt.

DUS! is duidelijk in wat ze doet en waarom. Bij haar doen en denken betrekt zij zoveel mogelijk de inwoners van Uithoorn-De Kwakel. Transparantie is voor DUS! een groot goed.

Zie ook het Verkiezingsprogramma 2014.

Ontstaan

DUS! is in 2010 ontstaan uit een fusie van GroenLinks en D66. Deze partijen geloven dat door bundeling van krachten meer bereikt kan worden dan wanneer ze los van elkaar opereren. DUS! hoopt dat niet alleen de stemmers van deze partijen zich aangesproken voelen door deze vorm, maar dat elke inwoner, die zich verantwoordelijk voelt voor mens, milieu en maatschappij, zich aansluit.

 Stel uw vraag of geef uw opmerking door via de e-mail: secretariaat@dus-uithoorn.nl