KledingRUILbeurs groot suces


De DUS!kledingRUILbeurs van 25 november in De balletzaal was weer een groot succes.
Het was gezellig en zonder milieu of portemonnee te belasten vonden heel veel kledingstukken een nieuwe nieuwe eigenaar. De overgebleven kleding 
hebben wij gedoneerd aan 0297 Uithoorn Help ons Helpen.
Ook zij waren blij en zullen zorgen dat er een goede bestemming wordt gevonden. Je kon niet komen? Jammer! maar niet getreurd!
In het voorjaar is er weer een actie. Ga maar vast in je kast kijken.
Mooie kleding van goede kwaliteit is ook dan van harte welkom!!

DUS! KledingRUILbeurs 25 november

 

25 november 11.00 uur tot 15.00 uur in de Balletzaal, gebouw de Hoeksteen, Hugo de Grootlaan 1, Uithoorn. DUS! Najaars KledingRUILbeurs

Er wordt elk jaar heel veel nieuwe kleding geproduceerd.
En omdat de productie van kleren flinke impact heeft is de milieuschade van kleding groot. Denk aan landgebruik, watergebruik en gebruik van kunstmest,
bestrijdingsmiddelen, verf en chemicaliën.
Ongeveer 4 % van de mondiale uitstoot van broeikasgassen komt door de kleding- en schoenenindustrie. En als je kleding eenmaal hebt gekocht, maakt 
het ook uit hoe goed je voor een kledingstuk zorgt: hoe langer je ermee doet en hoe minder snel je het vervangt door iets nieuws, hoe minder je het milieu belast.

Daarom de DUS!najaars kledingRUILbeurs
Hier kun je je wintergarderobe aanvullen zonder het milieu of je portemonnee te belasten. Je brengt een of meer kledingstukken mee, hangt ze in het rek en kijkt of er iets anders van je gading hangt. Dat neem jij weer mee.
Overgebleven kledingstukken gaan naar een goed doel.
N.B. Op last van de brandweer mogen er niet meer dan 25 personen tegelijk in De Balletzaal aanwezig zijn. Daar zullen we op letten.
Wij zorgen voor koffie en thee. Het wordt vast weer een gezellige middag.
We hopen dat u ook komt. ​Entree is gratis!


World Cleanup Day 2023


DUS! Uithoorn en de Kwakel deed mee aan World Cleanup Day op 16 september.

Waarom nam DUS! deel aan World Cleanup Day?

  1. Je maakt impact: Door slechts een paar uur van je tijd te investeren, kun je bijdragen aan een schonere en gezondere planeet.
  2. Lokale gemeenschap: World Cleanup Day is een geweldige manier om je buren en medeburgers in Uithoorn en De Kwakel te ontmoeten. Het versterkt de banden in je gemeente, terwijl je samenwerkt voor een betere toekomst.
  3. Herstel van de natuur: Je helpt de natuur herstellen en beschermen. Elk stukje afval dat je opruimt, draagt bij aan het behoud van onze ecosystemen en het welzijn van dieren.

 

 

Standpunt Drechtdijk 125 Raadsvergadering 23 december 2021

Als DUS!fractie hebben wij op 23 december 2021 tegen het voorstel gestemd om achttien woningen te realiseren aan de Drechtdijk 125.
We hebben lang gewikt en gewogen. Uiteraard zien we het grote belang in van woningen voor jongeren. Vele jongeren uit De Kwakel willen immers graag hier blijven wonen. Dit belang weegt echter, mede ook omdat er andere wooninitiatieven zijn aan de andere zijde van de Drechtdijk die voor hen weer nieuwe kansen biedt, niet voldoende op tegenover andere belangen. En dat is het belang van het groen.

Wij zetten ons als DUS! in om het ‘groene en landelijke karakter’ in Uithoorn en De Kwakel te behouden. Dit betekent voor ons:

  1. Niet bouwen in de Uithoornse Polder.
  2. Behoud van het aanzien van de dijken in Uithoorn en De Kwakel; zoals de Drechtdijk.

Uiteraard vergt dit steeds een zorgvuldige afweging tussen groen en bebouwing. Immers, DUS! heeft ook de bestrijding van de woningnood, vooral ook voor jongeren en middeninkomens, hoog op de agenda staan.

In dit geval kiezen we er echter voor om tegen dit voorstel te stemmen. Er zijn teveel woningen ingepland. En dit legt ook een te grote druk op extra verkeersbewegingen op de toch al drukke Drechtdijk.

Achttien woningen zijn ook niet nodig om de exploitatie rond te krijgen. Dit project is naar onze mening dan ook te groots opgezet. En wij zijn van mening dat hiermee het veenweidegebied meer dan nodig wordt aangetast. Bovendien zien wij de risico’s van precedentwerking. En dat willen we niet. We willen immers geen woningbouw achter het lint van de Drechtdijk in het veenweidegebied.

Wel zijn wij van mening dat Drechtdijk 125 een monumentaal en prachtig pand is dat behouden moet blijven. Maar dit plan, met deze omvang…18 woningen… tast het aanzien van de Drechtdijk teveel aan. We zijn niet tegen woningen op deze plek, maar niet in deze omvang.

Daarom konden wij niet instemmen. Helaas had ons standpunt geen meerderheid.