Auteursarchief: Dus Uithoorn

Visie DUS! op de zaken in de gemeenteraad

Peter Timmer – juni 2016

Een veelheid aan onderwerpen passeert de revue: financiën, huurwoningen en huisvesting vluchtelingen, Uithoornlijn, openbare orde, AM-groep, Schiphol en nog meer. 

Uithoornlijn
De Uithoornlijn. De besluitvorming daarover komt pas in het najaar aan de orde. Veel mensen beseffen nog steeds niet dat de bus niet blijft rijden naar Amsterdam Centraal, ongeacht of er een tram komt of niet en ongeacht wat Uithoorn wil. Misschien dat er nog een enkele bus door mag tot de Marnixstraat, maar in principe wordt Zuid de overstaphalte. We zullen meer moeten overstappen. In andere stedelijke gebieden is dat niet anders. En wanneer de wachttijden maar gering zijn hoeft dat geen probleem te zijn. Veel mensen beseffen ook nog niet dat het huidige busvervoer niet zal blijven, de bus loopt meer vast in het overig verkeer, èn er komt minder geld van het Rijk. DUS! is voor hoogwaardig openbaar vervoer, dus zoveel mogelijk via vrijliggende banen. De stadsregio is tegen een parallelle buslijn. We beseffen dat ook wethouder Polak hierbij geen ijzer met handen kan breken. De soms grove en ongenuanceerde uitlatingen spelen teveel op de man. De sociale media, in dit kader ook wel genoemd de asociale media, spannen daarbij de kroon.

Lees verder

Natuur dichtbij: N201

Henk Wevers 18 mei 2016
In korte tijd is een interessant natuurgebied ontstaan rond de nieuwe N201 nabij Uithoorn. Op een willekeurige avond kun je zomaar 20 soorten vogels ontdekken. Het gebied bij de Hollandse Dijk is aangelegd als compensatie voor het verloren gegane weidegebied. Een klein dijkje zorgt voor een iets verhoogde waterstand zodat je een afwisseling krijgt van ondiep water en land. Dat is de ideale voedingsbodem voor heel veel leven. Walter Büsse van het IVN kan zeer onderhoudend vertellen over het gebied en het leven daarin.
De Bovenkerkerpolder bevatte vroeger 8 m veen boven het huidige maaiveld. Dat is afgegraven om Amsterdam warm te houden met de turf die er gestoken is. De huidige kleibodem was vroeger een waddengebied. In het pas gemaaide weiland zijn nog de glooiingen te zien die in vroeger tijd de geulen vormden waardoor het water wegstroomde. Zo vertelt Walter doorlopend over het gebied, de planten en dieren die er te vinden zijn. De prachtige gele voorjaarsbloemen blijken geen koolzaad maar raapzaad te zijn. Alle bekende vogels laten zich zien, maar ook zagen we een graspieper, gele kwikstaart, rietgors, oeverloper, een plevier en nog veel meer.
Walter zorgde voor een boeiende avond voor DUS!-leden en andere belangstellenden. Volgend jaar doen we het Libellebos aan

DUS! loopt voor vluchtelingen 2

Fieke Otto – 16 april 2016
Een ‘salad bowl’. Verschillende ingrediënten die met elkaar een smakelijk geheel vormen. Misschien zelfs smakelijker dan als ze afzonderlijk van elkaar gegeten zouden worden. Deze metafoor wordt vaak gebruikt om het ideaal van onze multiculturele samenleving te duiden. Een ideaal waar DUS! in gelooft. Solidariteit met vluchtelingen wereldwijd, maar ook met nieuwkomers in Nederland vloeien voort uit dat ideaal. Zeker in een wereld waarin polarisatie op de loer ligt. Om dat uit te dragen loopt DUS! tijdens de nacht van de vluchteling van Den Haag naar Rotterdam.

Lees verder

Vaarwel overbodige fietspaaltjes

Thomas Endhoven – 5 april 2016
In Uithoorn staan een ontzettend groot aantal fietspaaltjes en andere hindernissen op de fietspaden. Veel van deze hindernissen lijken echter vrijwel nutteloos te zijn. Naast dat deze geen doel dienen zijn zij vaak ook nog erg gevaarlijk en vormen een belemmering voor onderhouds- enFietspaaltjes2 hulpdiensten. Het verwijderen van dit groot aantal onnodige hindernissen zal dus zorgen voor meer veiligheid en bereikbaarheid. DUS! Uithoorn heeft dit probleem al eerder aangekaart en is daarom erg verheugd dat de gemeente nu eindelijk heeft aangegeven het aantal hindernissen op de fietspaden te reduceren. De obstakels worden getoetst op hun nut en noodzakelijkheid en in de meeste gevallen verwijderd.

Hondenbelasting

Hond

Er zijn wat geluiden opgekomen omtrent de hondenbelasting in Uithoorn. Naar aanleiding van de motie die het CDA en de PvdA eind vorig jaar indiende is er een discussie ontstaan. De motie zou de hondenbelasting voor minima opheffen. DUS! voelt zich erg betrokken bij de burgers van Uithoorn met een minimum inkomen.

Lees verder

Politiek café Regelvrije Bijstand

Diverse gemeenten denken na over bijstandsuitkeringen zonder de knellende regels van de gewone bijstand. De uitvoerende ambtenaren merken dat de huidige regels vaak onredelijk uitwerken en de mensen absoluut niet motiveren om zelf initiatieven te nemen. Bovendien zijn de kosten van alle controles bijzonder hoog. Daarom organiseert DUS! een politiek café over de Regelvrije Bijstand.

Lees verder

Maak kennis met DUS!

Zorg hebben voor elkaar en de omgeving, dat is de kern van DUS! In de gemeenteraad zijn we daarmee bezig. Daarnaast organiseren we ook activiteiten en themabijeenkomsten of zetten we samen met vrijwilligers projecten op. Heeft u belangstelling voor wat we doen en wilt u misschien ook een bijdrage daaraan leveren? Kom dan naar onze kennismakingsbijeenkomsten.

Lees verder

Een nieuw jaar en nieuwe kansen

2016 2Vrijdag 8 januari hield DUS! in Brasserie Du Nord ide inmiddels traditionele nieuwjaarsborrel. Om het glas te heffen op het nieuwe jaar, om elkaar te ontmoeten of om wethouder en raadsleden te spreken. Het was er zeer gezellig, bijzonder verheugend was de grote belangstelling van allerlei vrijwilligersorganisaties waarmee DUS! contacten onderhoudt. Ook mochten we ons verheugen in de belangstelling van deelnemers aan de cursus politieke vorming. Hieruit blijkt dat de politiek leeft onder deze mensen.

Naast de gezelligheid zijn ook de activiteiten voor het komende jaar doorgenomen, er staat weer van alles te gebeuren.

Gift DUS! aan kinderboerderij De Olievaar

overhandiging gift DUS aan kinderboerderij webDUS! heeft bij de openingsreceptie van kinderboerderij De Olievaar op vrijdag 11 december een gift gegeven aan Stichting Kinderboerderij De Olievaar. DUS! draagt de kinderboerderij een warm hart toe en stond samen met de PvdA aan de wieg van de herstart van de kinderboerderij. Toen de kinderboerderij in 2014 moest sluiten namen DUS! en PvdA direct het initiatief tot een bijeenkomst om samen met belangstellenden te kijken of de kinderboerderij een herstart kon maken.

Lees verder