Auteursarchief: Dus Uithoorn

DUS!-tas voor vrijwilligers Stichting de Hoeksteen 50 jaar

De Bibliopera ‘Het geheim van de Hoeksteen’ was het daverende hoogtepunt van de viering van 50 jaar Hoeksteen. Het begon met een wild idee in 2013 waarop Bob Berkemeier, Marleen Deroo en Hanneke Bruinsma een stichting vormden. Met als resultaat open huis tijdens de Open Monumentendag, een jubileumboek en de Bibliopera. Het werk van de stichting zit er bijna op. Wat er met het markante gebouw gaat gebeuren is nog niet bekend maar de wethouder van cultuur trekt hard aan het behoud van de Hoeksteen als culturele instelling.

Lees verder

Begroting 2016

Op 12 november 2015 is de begroting voor 2016 in de raad besproken en daarbij horen de algemene beschouwingen van de politieke partijen. Hieronder enkele punten uit die van DUS!.

  • Sluitende begroting zonder nieuwe bezuinigingen of extra lastenverhoging
  • Sociaal domein nog steeds financieel onzeker
  • Minder regels, minder bureaucratie
  • Meer doen voor vluchtelingen
  • Mogelijke tram geeft lastige keuzes

De volledige tekst van de inbreng van DUS! bij de algemene beschouwingen is hier te lezen.

High tea van DUS! voor vrijwilligers

high tea vrijwilligers nov2015 webOnder het motto ‘alle lof voor vrijwilligers’ organiseerde DUS! een high tea voor vrijwilligers. Zaterdag 7 november kwamen er zo’n 30 vrijwilligers van verschillende organisaties bij elkaar in De Morgenster in Uithoorn. Het was één grote gezellige ontmoeting, nadere kennismaking, uitwisseling en natuurlijk genieten van de high tea.

Lees verder

Vluchtelingen

Iedere dag zien we gruwelijke beelden, nog nooit waren er zoveel mensen op de vlucht voor oorlog, vervolging en geweld. Die beelden gaan ons zeer aan het hart. Het is meer dan duidelijk dat er wereldwijd naar oplossingen gezocht moet worden, maar hoe kunnen wij in Uithoorn en De Kwakel ons deel van de verantwoordelijkheid nemen?

De discussie over vluchtelingenopvang wordt niet altijd even genuanceerd gevoerd. Dat wakkert angstgevoelens aan en kan leiden tot onnodig negatieve beeldvorming. Maar laten we wel luisteren naar reële angsten en zorgen en waar het kan die proberen weg te nemen. DUS! wil niet meedoen met paniekpraat. Het gaat om goed informeren, zorgvuldig spreken en beweringen op waarheid controleren. Lees verder

Voor kleinschalige opvang vluchtelingen

Iedere dag zien we gruwelijke beelden, nog nooit waren er zoveel mensen op de vlucht voor oorlog, vervolging en geweld. Die beelden gaan ons zeer aan het hart. Het is meer dan duidelijk dat er wereldwijd naar oplossingen gezocht moet worden, maar hoe kunnen wij in Uithoorn en De Kwakel ons deel van de verantwoordelijkheid nemen?

Lees verder

opvang vluchtelingen

Kan Uithoorn een bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen? DUS! en Gemeentebelangen hebben in de vergadering van 10 september aan het college van B&W gevraagd om dat uit te zoeken. Ligt er een vraag van het COA? Is er al iets uitgezocht? Is er opvang van asielzoekers mogelijk in een opvanglocatie of in noodopvang? Kan dat lokaal of regionaal? Wat is er, buiten onderdak, nog meer nodig om vluchtelingen op te vangen? Aandachtspunten zijn: de zorgen over druk op de woningmarkt, de opvang van vluchtelingen mag niet ten koste gaan van de beschikbaarheid van de schaarse sociale huurwoningen.

Uiteindelijk schaarden alle partijen zich achter de vraag van DUS! en Gemeentebelangen aan het college. Zo werd met algemene stemmen aan de wethouder verzocht een en ander uit te zoeken en contact op te nemen met de COA.

We hebben er weer zin in!

Aan het begin van een nieuw politiek seizoen kwamen fractie en bestuur van DUS! bij elkaar. Duurzaam en solidair zijn de kernwaarden van de partij. Ze zijn de basis waarop we raadsvoorstellen beoordelen en voor andere activiteiten buiten de gemeenteraad. We proberen initiatieven die de samenhang in Uithoorn en De Kwakel bevorderen, op gang te krijgen en te ondersteunen. Zo’n initiatief is bijvoorbeeld de streekmarkt, die aanstaande zaterdag voor de zevende keer plaats vindt! Lees verder

Energie voor de toekomst

Onder deze titel is er op 6 juni een themadag waarop actieve bewoners uit wijken en dorpen informatie gaan uitwisselen over de kracht van groen, lokaal en kleinschalig en van de deeleconomie. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Vereniging Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) samen met de Vereniging Kleine Kernen Noord-Holland organiseren. Je bent van harte welkom op 6 juni in Alkmaar. Meer informatie op de website http://www.lsabewoners.nl.

We willen als DUS! graag de LSA op deze manier onder de aandacht brengen. Belangstellenden kunnen zich melden bij wevers.henk@schopmans.nl om gezamenlijk te reizen.

DUS!-tas voor Repaircafé

DUS tas repaircafé mei 2015 webIn het Repaircafé voeren handige vrijwilligers kleine reparaties uit zodat spullen langer meegaan. Heel duurzaam dus. Iedereen is van harte welkom om langs te komen met bijvoorbeeld apparaten die het niet meer doen, een stoel waarvan een poot los zit, speelgoed waar iets aan kapot is of met kleding waar iets stuk aan is. Er is altijd koffie en thee en tussen de reparaties door is er ook best tijd voor een praatje. Zo is het Repaircafé ook een sociaal gebeuren. Handige vrijwilligers zijn trouwens ook zeer welkom, op dit moment vooral als ze goed met de naaimachine overweg kunnen. Lees verder