Auteursarchief: Dus Uithoorn

Samenwerking in DUO+

Samenwerking in DUO+

Samenwerking met Diemen, Ouder-Amstel en De Ronde Venen: DUO+
De raad kreeg het voorstel om een ambtelijke samenwerking aan te gaan tussen deze vier gemeenten. Die samenwerking moet zorgen voor minder kwetsbaarheid, meer kwaliteit en minder kosten. De gemeenten willen uitdrukkelijk wel zelfstandig blijven en ook zelfstandig hun beleid bepalen. De uitvoering gaat dan gezamenlijk.

Door de fracties van D66 van die gemeenten en DUS! zijn zes amendementen en een motie opgesteld. De amendementen en de motie moeten zorgen dat de raden er goed bij betrokken worden en blijven. We vinden dat de raden moeten instemmen met het overdragen van taken aan DUO+ en we willen iets te zeggen hebben over het financieel beleid. Ook willen we periodiek evalueren of de doelen worden gehaald. Die amendementen en motie zijn aangenomen en ook is de raad bijna unaniem akkoord gegaan met de samenwerking DUO+.

De Ronde Venen doet (voorlopig?) niet mee.
In de gemeenteraad De Ronde Venen is de samenwerking DUO+ niet aangenomen. Het voorstel is teruggegeven aan het college omdat er te weinig draagvlak voor is. Terwijl het voorstel in Diemen en Ouder-Amstel unaniem en in Uithoorn met één tegenstem is aangenomen. Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn gaan nu het plan aanpassen en gaan verder zonder De Ronde Venen.

Begroting 2015

Begroting 2015

Donderdag 6 november behandelde de gemeenteraad de programmabegroting voor 2015. De fracties spreken daar dan hun algemene beschouwingen over uit. Bijzonder was dit keer dat de provincie, als toezichthouder, overwoog om over te gaan op preventief toezicht op Uithoorn. Om dat te voorkomen zijn in de week ervoor nog wijzigingen in de begroting doorgevoerd.

Hoewel niemand preventief toezicht wil, konden VVD en CDA er niet van weerhouden worden om toch te proberen de verhoging van de OZB wat te temperen. De fractie van DUS! vindt dit onverantwoord. Gelukkig kreeg het amendement van VVD en CDA van geen van de andere partijen steun en heeft het dus niet gehaald.

De stijging van de lokale lasten valt voor 2015 nog alles mee. Dat danken we aan het tarief voor de afvalstoffenheffing dat met € 17 per huishouden omlaag kan. En vorig jaar ook al met € 15 omlaag kon.  Een goed grondstoffenbeleid kan het  verschil maken! Zoals eerder gezegd: “grond-stof tot nadenken”.

Lees hier onze algemene beschouwingen

 

Burenhulp mogelijk door www.debuurtverbinding.nl

Logo De Buurtverbinding met slogan

 

 

 

 

Dat inwoners van Uithoorn willen helpen is wel gebleken! Al in de eerste maand van het nieuwe platform voor burenhulp (www.debuurtverbinding.nl) zijn er vele mensen geweest die hun hulp aan ‘buren’ aanbieden. Soms is een professional of organisatie helemaal niet nodig en kunnen buren onderling de mooiste dingen realiseren. Debuurtverbinding.nl draait om elkaar weer zien, elkaar ontmoeten en elkaar helpen op een laagdrempelige manier. Voor alle mensen die hulp willen aanbieden is www.debuurtverbinding.nl een uitkomst. Na het aanvragen van een account, kunt u uw aanbod op de website plaatsen. Andere kunnen in het aanbod zoeken en op uw aanbod reageren als zij graag met u in contact willen komen. Mensen die zelf een vraag hebben, dat kan uiteen lopen van het snoeien van een boom, het doen van een boodschapje tot het gezamenlijk een wandeling maken of sporten, kunnen op eenzelfde manier gebruik maken van www.debuurtverbinding.nl. Het enige dat u nodig hebt om www.debuurtverbinding.nl te kunnen gebruiken is een computer. Gelukkig hebben veel mensen die tegenwoordig wel in huis. 

DUS!-tas voor vrijwilligers Hoge Heem

DUS!-tas voor vrijwilligers Hoge Heem

DUS-tas vrijwilligersHogeHeemIn het Hoge Heem zijn veel vrijwilligers actief. Een van hen is Lindsey Colvin. Nadat zij haar baan verloor, werd zij vrijwilligster en nu werkt zij vijf dagen in de week als vrijwilligster in het Hoge Heem, bij het Rode Kruis en via de gemeente. “Het is gewoon verschrikkelijk leuk om te doen”, vertelt zij.

“Ik doe in het Hoge Heem mee met sociale activiteiten. Zo wandel ik met twee dames en ben ik bij de spelmiddag, doe mee met de wandelvierdaagse en ben bij de bingo. Eerst dacht ik ‘wat moet ik in hemelsnaam met een bingo’ maar het is zo leuk. Die spanning bij de bewoners op de bingoavond, prachtig om te zien. Welke prijsjes zijn er, wie zal als eerste mogen kiezen? Het is leuk om zo met andere vrijwilligers en met de bewoners bezig te zijn.

Lees verder

Initiatief DUS! leidt tot start Coach4You in Uithoorn

Coach4You van start

ondertekeningCoach4You Uithoorn enC4YNederlandCoach4You is nu echt gestart in Uithoorn. DUS! organiseerde in 2013 een informatiebijeenkomst over Coach4You. Mensen van Gilde De Ronde Venen vertelden over dit project dat brugklassers moet helpen bij de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Nu, 28 augustus 2014, op een plotseling zonnige dag op het marktplein van Uithoorn ligt er een contract ter ondertekening. Aanwezig zijn Joop Hoogkamer, voorzitter van Stichting Samen aan de Amstel en Quirina Ouwehand, Wendy de Waal en Bas de Vree. Quirina en Bas zijn betrokken bij het Gilde De Ronde Venen en in het bijzonder bij de Coach4you-activiteiten daar.

Lees verder

Inbreng Raad juni 2014

Gemeente financiën in de raad van 26 juni 2014

Peter Timmer – 26 juni 2014

De financiële situatie van de gemeente is zorgelijk, zoals voor bijna alle gemeenten. Uithoorn kampt met een flink verlies op de grondexploitatie uit het verleden. Daarnaast zijn de gevolgen van de decentralisatie nog niet duidelijk. Toch heeft Uithoorn zich goed aangepast aan de nieuwe realiteit. 2013 liet een klein overschot zien, de accountant is tevreden. Ook 2014 ziet er tot nu toe goed uit, de plannen worden gerealiseerd. En de besluitvorming rond verdere bezuinigingen voor de komende jaren verloopt goed. DUS! wil de OZB iets verhogen. Bij het jeugdwerk moet maximaal ingezet worden op preventie, daarvoor is het uitgespaarde geld hard nodig. Ook dient de bijzondere bijstand te blijven voor plotselinge uitgaven voor ziektekosten.

Lees verder

Rondje Zijdelmeer een succes

Rondje Zijdelmeer een succes

rondjeZijdelmeer-mei2014DUSIets eerder regende het nog pijpestelen maar om 19.00 uur op 26 mei stonden er toch een kleine twintig mensen bij het gemeentehuis voor het rondje Zijdelmeer, georganiseerd door DUS!. Gewapend met paraplu’s en gehuld in regenkleding, dat wel, maar ze waren er toch mooi.

Walter Busse, natuurkenner bij uitstek en inspirerend gids, nam hen mee rond het Zijdelmeer. Door zijn verhaal over het Zijdelmeer als veenriviertje, over de veenafgraving en het soort oerbos dat bij veengebied hoort, ging de omgeving veel meer leven voor de deelnemers. Zij gingen met andere ogen kijken naar de enorme wilg die stevig in het zompige veen staat terwijl de berk juist aan de natte omgeving ten onder gaat.

Het rondje Zijdelmeer werd even uitgebreid met een uitstapje naar de berm langs de Watsonweg die ingezaaid is met wilde planten en kruiden. Een kleurrijke, volop bloeiende berm is het gevolg, die dan ook veel waardering oogstte. Zelfs orchideeën zijn er te vinden, de rietorchis wel te verstaan.

Iedereen, die meedeed aan deze wandeling, zal voortaan waarschijnlijk net anders rond het Zijdelmeer lopen, met meer oog voor de geschiedenis van het stukje natuur en voor de rijkdom aan planten en vogels in dit gebiedje. En dat midden in Uithoorn.

wandeling rond Zijdelmeer

Natuurbeleving dicht bij huis: mee met de gids rond het Zijdelmeer

bij het ZijdelmeerHet Zijdelmeer, een oude veenplas in een stukje polder als een Central Park tussen de bebouwing van Uithoorn. Zo staat dit natuurgebiedje omschreven in de gids van Landschap Noord-Holland. Hoe dan ook, het is er heerlijk wandelen en het is er verrassend mooi. Dat alles wordt nog interessanter als je Walter Busse als gids hebt. Hij weet ongelooflijk veel van planten en dieren, kent het Zijdelmeer en directe omgeving als zijn broekzak en kan ook nog eens zeer geanimeerd vertellen.

Op maandag 26 mei krijgt u de kans met hem mee te gaan op eenwandeling rond het Zijdelmeer. Wat kunnen we verwachten eind mei?

Lees verder

DUS!-tas voor Stichting Help de Zwerfkat

DUS!-tas voor Stichting Help de Zwerfkat

1DUS-tas-april2014kattenopvangStichting Help de Zwerfkat vangt al sinds 1986 katten op, sinds 1996 vooral kansloze, oude katten. Er wonen nu zo’n 65 katten, allemaal goed verzorgd door Els Verkerk en haar vrijwilligers.

DUS! vindt dit initiatief wel een compliment waard en heeft de vrijwilligers dan ook een tas aangeboden met allerlei lekkere drankjes en hapjes. En uiteraard ook kattensnoepjes voor alle snoezige bewoners.

Op zaterdag 10 mei is er weer een open dag bij de stichting. Van 12.00-17.00 uur bent u welkom in het kattenverblijf “De Spinnerij” om kennis te maken met de katten. Ook zijn er leuke kraampjes met snuisterijen en informatie over de stichting. Dit alles onder het genot van een gratis kop koffie of thee!

Voor meer informatie over Stichting Help de Zwerfkat, kunt u terecht op de website: www.helpdezwerfkat.nl. De stichting kan alle financiële steun gebruiken en is ook altijd op zoek naar vrijwilligers.

Lees verder over de kattenopvang

Lees verder