Auteursarchief: firstname lastname

Right to Challenge in Uithoorn

Weet u het beter?

Op 21 maart aanstaande organiseert DUS! voor de vierde keer: DUS! Café. Het onderwerp is dit keer ‘Right to Challenge’(R2C)

Bij R2C kunnen bewoners taken van de gemeenten overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Bewoners dagen de gemeente uit en krijgen een deel van het gemeentelijke budget om een taak slimmer of anders uit te voeren. De achterliggende gedachte is dat bewoners, initiatiefnemers en overheden meer samenwerken en daarmee, met elkaar, de lokale leefomgeving en stukje mooier maken.

In Nederland is een landelijk netwerk Right to Challenge actief. Dit netwerk helpt bewoners en gemeenten. Het netwerk (www.righttochallenge.nl)  heeft ervaring met de uitvoering van challenges, het opzetten van samenwerking tussen bewonersinitiatieven en gemeenten, kennis van het werken bij gemeenten, juridische aspecten opzetten van communicatietrajecten, etc. Zo helpen ze bewoners bijvoorbeeld bij het opstellen van een challenge waarbij de bewoners de taak of dienst zelf gaan uitvoeren. Of waarbij bewoners willen dat een taak of dienst anders en slimmer word uitgevoerd.

Interessant! Daar willen wij meer van weten. Hoe zouden we hiermee in Uithoorn aan de slag kunnen? Op 21 maart as. Om 19.30 uur komt Right to Challenge daarom meer vertellen over dit fenomeen. Waar? Bierbrouwerij De Schans, Schans 17 in Uithoorn.

Wil je erbij zijn? Meld je dan aan via judithbeuse@dus-uithoorn.nl. Er is maar beperkt plek, dus wees op tijd.

Ingezonden brief betreffende de Thamerkerk

Onderstaande brief is door de fractie van DUS! gezonden aan de redacties van De Nieuwe Meerbode en het Witte Weekblad

De fractie van DUS! heeft vernomen dat de protestantse gemeente Uithoorn (PGU) de Thamerkerk zal verkopen aan de stichting Ethiopische Orthodoxe Kerk in Nederland. De kerk werd beheerd door de stichting Beheer Historisch Erfgoed Uithoorn (BHEU) met als doel deze kerk, officieel een Rijksmonument, voor de Uithoornse samenleving te behouden en als multifunctioneel centrum door de Uithoornse samenleving te laten gebruiken.

Door de voorgenomen verkoop zal het pand, naar alle waarschijnlijkheid, volledig worden onttrokken aan de publieke functie die het nu vervult. De parel aan de Amstel blijft bestaan, maar haar oester sluit zich voor de inwoners van Uithoorn.

De Thamerkerk in Uithoorn

DUS! betreurt het feit dat Stichting BHEU haar doelstelling niet heeft weten te realiseren. Ook vinden wij het spijtig te constateren dat de PGU het belang van behouden van dit pand als kerk, heeft laten prevaleren boven het belang van de Uithoornse gemeenschap waar zij deel van uitmaakt.

Wij beseffen dat dit een overeenkomst betreft tussen twee private partijen waarbij de gemeente in principe geen rol speelt. Echter, gezien de prominente plaats van dit gebouw in het cultureel erfgoed van Uithoorn heeft DUS! in de gemeenteraadsvergadering van 31 mei jl. vragen gesteld aan het college over de verkoop van de Thamerkerk. Uit de antwoorden bleek dat de gemeente Uithoorn niet is geïnformeerd over de verkoop en ook is er geen mogelijkheid geboden het rijksmonument te verwerven.

DUS! is van mening dat de cultureel maatschappelijke functie van de Thamerkerk niet verloren mag gaan. We roepen daarom zowel kopende als verkopende partij op om in gesprek te gaan over de mogelijkheden om de Thamerkerk ook voor Uithoornaars te behouden.

De fractie van DUS!