Auteursarchief: Willem

DUS! klust op kinderboerderij De Olievaar

Dus!-bestuur – februari 2017

Kinderboerderij De Olievaar is door de vogelgriep nog steeds preventief gesloten voor publiek. Dat betekent niet dat de medewerkers van de kinderboerderij stil zitten. Integendeel; onderhoudsklussen laten zich niet ophokken en de voorbereidingen voor als de kinderboerderij weer open gaat zijn in volle gang. Kinderboerderij de Olievaar is een burgerparticipatieproject waar we in Uithoorn trots op mogen zijn. DUS! is van mening dat burgerinitiatieven gekoesterd en ondersteund moeten worden. Daarom steken de (fractie)leden van DUS! graag de handen uit de mouwen op vrijdag 10 februari van 9.30 tot 11.30 uur. U bent van harte welkom om mee te helpen en om kennis te maken met de (fractie)leden van DUS!

Een goed en gezond 2017!

DUS!-bestuur – januari 2017

Beste DUS! leden,

Zo’n wens lijkt aan het begin van het jaar heel gewoon, maar toch is het dit jaar een beetje anders.
Aan de ene kant gaat het op veel fronten beter in de wereld. We zien minder armoede, minder honger, minder kindersterfte, beter onderwijs en meer aandacht voor natuur en milieu.
Maar aan de andere kant zien we ook de vreselijke beelden van Aleppo, het gebrek aan Europese samenwerking om vluchtelingen goed op te vangen en de terroristische aanslagen in de wereld en in Europa.

Nederland behoort tot de top 10 als het gaat om gezondheid, onderwijs en gelukkige jeugd. Maar toch horen we ook ontevreden geluiden; niet alleen in Nederland maar ook in landen om ons heen. Er komen groeperingen op die mensen beoordelen op afkomst of godsdienst in plaats van wie ze zijn en wat ze doen. We zien, versterkt door sociale media en de politieke arena, polarisatie in plaats van verbinding.

Als lokale partij hebben we hier nauwelijks invloed op. Maar binnen Uithoorn en De Kwakel hebben we dat wel. Als DUS! zetten wij ons in voor een samenleving waar mensen elkaar ontmoeten, elkaar de ruimte geven, elkaar respecteren en iets voor elkaar kunnen en willen betekenen.
Daar maken we ons het komende jaar weer hard voor!!

Wilt u daar een bijdrage aan leveren en/of heeft u ideeën hierover? Laat het ons weten, wij gaan graag met u in gesprek.

Algemene beschouwingen 10 november 2016

Peter Timmer – november 2016

Wij zijn vanavond bijeen om te beraadslagen en besluiten te nemen over de gemeentebegroting. Uiteraard gaat een begroting over geld, maar we mogen niet vergeten dat een begroting geen doel op zich mag zijn; het is de financiële vertaalslag van de maatschappelijke effecten die wij als gemeente nastreven.
Maatschappelijke effecten die weer een concrete invulling vormen van de gemeente die wij als Uithoorn willen zijn, en de weg daarnaartoe. Dit beeld van Uithoorn, zoals wij én onze inwoners dat voor ogen hebben, hebben we gezamenlijk met onze inwoners gedurende een uitgebreid en weloverwogen traject vastgelegd in de “Strategische Visie Uithoorn 2030”. Lees verder

Geen ballon-oplatingen meer

Peter Timmer – oktober 2016

Geen massale ballon-oplatingen meer in Uithoorn. Dat was de strekking van de motie van DUS!In ieder geval niet meer door de gemeente zelf en als het even kan ook niet meer bij andere evenementen. Die ballonnen komen uiteindelijk allemaal in het milieu. Het is al één van de meest voorkomende vormen van zwerfafval op de Nederlandse stranden. Dieren raken verstrikt en stikken in resten van ballonnen en hun linten. Toch vonden enkele partijen het niet gewenst zich daar tegen te keren. Met steun van PvdA, CDA, Groen Uithoorn en 2 fractieleden van Ons Uithoorn werd de motie van DUS! op 29 september aangenomen. Meer informatie over de ballonnen, de schade en wat te doen, staat op: dieballongaatnietop.nl.