Auteursarchief: Willem

DUS!-tas voor vrijwilligers tuin Bram de Groote

Dus! bestuur april 2017

bram

Regelmatig reikt DUS! een DUS!-tas uit aan initiatieven die Uithoorn een stukje mooier maken. De DUS!-tas is gevuld met duurzame producten en is bedoeld om initiatiefnemers en vrijwilligers voor hun bijdrage aan Uithoorn te bedanken en een hart onder de riem te steken. 

Afgelopen zondag werd de tuin van Bram de Groote opengesteld voor bezoekers. De actieve groep vrijwilligers die zich iedere woensdagochtend inzet voor onderhoud van de tuin was op deze stralende lentedag aanwezig om bezoekers van informatie te voorzien en rondleidingen te geven. Een perfecte gelegenheid voor DUS! om de tas te overhandigen. DUS! is van mening dat de tuin een verrijking is voor Uithoorn en raadt iedereen aan om de komende maanden eens een kijkje te gaan nemen op dit bijzondere, groene plekje aan de Boterdijk. Lees verder

DUS! steekt de handen uit de mouwen

DUS! bestuur -maart 2017

dus-nederland-schoon-2017-01

Zaterdag 25 maart vond de Landelijke Opschoondag plaats, georganiseerd door de Stichting Nederland Schoon. Op deze dag maken mensen in het hele land samen een openbaar gebied zwerfafvalvrij. DUS! heeft ook zijn steentje hieraan bijgedragen. Voorzien van grijpers, werkhandschoenen en plastic zakken trokken leden van DUS! naar buiten om zwerfafval op te ruimen rondom de flats in de Europarei en in de Groen Rode Scheg. Gelukkig werkte het weer mee. In totaal zijn er zeven zakken opgehaald. Opvallend was het grote aantal sigarettenpeuken, met name voor de ingang van de Sporthal.

DUS! werkt graag mee aan de Landelijke Opschoondag. Zwerfafval is slecht voor mensen, dieren en het milieu. Dieren kunnen afval inslikken met alle gevolgen van dien. Mensen ergeren zich aan zwerfafval. Op plekken waar veel afval ligt, voelen ze zich vaak minder prettig en veilig.

De afbraaktijden van de verschillende soorten zwerfafval zijn lang. Voor een bananenschil is dat bijvoorbeeld een jaar, voor een sigarettenpeuk twee tot twaalf jaar, kauwgom blijft zo’n twintig jaar bestaan en een blikje zelfs vijftig jaar!

Met plezier heeft DUS! de omgeving schoon gemaakt. Maar natuurlijk hopen de leden van DUS! dat iedereen zich verantwoordelijk voelt om zwerfafval te voorkomen en zijn eigen troep netjes weggooit in de afvalcontainers.

 

 

DUS! klust op kinderboerderij De Olievaar

Dus!-bestuur – februari 2017

Kinderboerderij De Olievaar is door de vogelgriep nog steeds preventief gesloten voor publiek. Dat betekent niet dat de medewerkers van de kinderboerderij stil zitten. Integendeel; onderhoudsklussen laten zich niet ophokken en de voorbereidingen voor als de kinderboerderij weer open gaat zijn in volle gang. Kinderboerderij de Olievaar is een burgerparticipatieproject waar we in Uithoorn trots op mogen zijn. DUS! is van mening dat burgerinitiatieven gekoesterd en ondersteund moeten worden. Daarom steken de (fractie)leden van DUS! graag de handen uit de mouwen op vrijdag 10 februari van 9.30 tot 11.30 uur. U bent van harte welkom om mee te helpen en om kennis te maken met de (fractie)leden van DUS!

Een goed en gezond 2017!

DUS!-bestuur – januari 2017

Beste DUS! leden,

Zo’n wens lijkt aan het begin van het jaar heel gewoon, maar toch is het dit jaar een beetje anders.
Aan de ene kant gaat het op veel fronten beter in de wereld. We zien minder armoede, minder honger, minder kindersterfte, beter onderwijs en meer aandacht voor natuur en milieu.
Maar aan de andere kant zien we ook de vreselijke beelden van Aleppo, het gebrek aan Europese samenwerking om vluchtelingen goed op te vangen en de terroristische aanslagen in de wereld en in Europa.

Nederland behoort tot de top 10 als het gaat om gezondheid, onderwijs en gelukkige jeugd. Maar toch horen we ook ontevreden geluiden; niet alleen in Nederland maar ook in landen om ons heen. Er komen groeperingen op die mensen beoordelen op afkomst of godsdienst in plaats van wie ze zijn en wat ze doen. We zien, versterkt door sociale media en de politieke arena, polarisatie in plaats van verbinding.

Als lokale partij hebben we hier nauwelijks invloed op. Maar binnen Uithoorn en De Kwakel hebben we dat wel. Als DUS! zetten wij ons in voor een samenleving waar mensen elkaar ontmoeten, elkaar de ruimte geven, elkaar respecteren en iets voor elkaar kunnen en willen betekenen.
Daar maken we ons het komende jaar weer hard voor!!

Wilt u daar een bijdrage aan leveren en/of heeft u ideeën hierover? Laat het ons weten, wij gaan graag met u in gesprek.

Algemene beschouwingen 10 november 2016

Peter Timmer – november 2016

Wij zijn vanavond bijeen om te beraadslagen en besluiten te nemen over de gemeentebegroting. Uiteraard gaat een begroting over geld, maar we mogen niet vergeten dat een begroting geen doel op zich mag zijn; het is de financiële vertaalslag van de maatschappelijke effecten die wij als gemeente nastreven.
Maatschappelijke effecten die weer een concrete invulling vormen van de gemeente die wij als Uithoorn willen zijn, en de weg daarnaartoe. Dit beeld van Uithoorn, zoals wij én onze inwoners dat voor ogen hebben, hebben we gezamenlijk met onze inwoners gedurende een uitgebreid en weloverwogen traject vastgelegd in de “Strategische Visie Uithoorn 2030”. Lees verder

Uithoornlijn

José de Robles – oktober 2016

De UHL heeft de gemoederen behoorlijk bezig gehouden in de afgelopen maanden.
Op donderdag 13 oktober jl. was de gemeenteraad van Uithoorn bijeen om een principebesluit te nemen over het wel of niet kiezen voor een tramlijn door Uithoorn.
Wij hebben de inwoners gehoord, waarvoor wij ze danken, en hun feedback meegenomen in onze overwegingen.

Aanleiding tot het besluit vormde feitelijk de voorgenomen vervanging van lijn 51. Het gehele OV in de regio gaat op de schop en betere inpassing van lijn 51 in het netwerk is een must.
Gezien de in het verdere verleden liggende voornemens om een hoogwaardige OV-verbinding vanaf Amstelveen door te trekken naar Uithoorn over het beoogde tracé, is het een logisch voorstel om de nieuwe tramlijn door te trekken tot in Uithoorn.
Ook de aanleg van de Noord-Zuidlijn, de wens van Amsterdam om het aantal lijnbussen zo veel mogelijk te beperken, en de ontwikkeling van Station Zuid als belangrijkste overstappunt in Amsterdam, is in de overwegingen meegenomen. Lees verder

Geen ballon-oplatingen meer

Peter Timmer – oktober 2016

Geen massale ballon-oplatingen meer in Uithoorn. Dat was de strekking van de motie van DUS!In ieder geval niet meer door de gemeente zelf en als het even kan ook niet meer bij andere evenementen. Die ballonnen komen uiteindelijk allemaal in het milieu. Het is al één van de meest voorkomende vormen van zwerfafval op de Nederlandse stranden. Dieren raken verstrikt en stikken in resten van ballonnen en hun linten. Toch vonden enkele partijen het niet gewenst zich daar tegen te keren. Met steun van PvdA, CDA, Groen Uithoorn en 2 fractieleden van Ons Uithoorn werd de motie van DUS! op 29 september aangenomen. Meer informatie over de ballonnen, de schade en wat te doen, staat op: dieballongaatnietop.nl.