Categoriearchief: Standpunten van DUS!

Werk

Werk

DUS! wil dat alle inwoners mee kunnen doen aan de samenleving. Werk is daarbij heel belangrijk. DUS! vindt dat de gemeente inwoners intensief moet ondersteunen bij het verkrijgen van werk, bijvoorbeeld door re-integratietrajecten aan te bieden of leerwerkplekken. Als betaald werk (nog) niet mogelijk is, begeleidt de gemeente inwoners naar vrijwilligerswerk of dagbesteding. DUS! kijkt ook naar alternatieve werkvormen zoals een fietsenwerkplaats en –stelling bij het busstation en zorgboerderijen.
De gemeente geeft het goede voorbeeld door zelf mensen in dienst te nemen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Opgroeien

Opgroeien

DUS! wil graag dat kinderen zorgeloos kunnen opgroeien: in een goede sfeer thuis, met voldoende opvang, speel- en sportruimte in de buurt en mogelijkheden om mee te doen in allerlei verenigingen. Of je rijk of arm bent, maakt daarbij niet uit. Ook goed onderwijs en toegankelijke hulpverlening zijn noodzakelijk.

Concreet betekent dit:
– Talentontwikkeling voor kinderen en jongeren
– Een goed lopend Centrum voor Jeugd en Gezin, met toegang tot zwaardere hulpverlening
– Samen optrekken met het onderwijs voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren

Openbaar vervoer

Openbaar vervoer

DUS! vindt openbaar vervoer erg belangrijk: voor mensen, die geen auto hebben en als alternatief voor de auto. Met de vervoersmaatschappij wordt daarom gekeken naar verbetering van de buslijnen naar het industrieterrein en naar treinstations in de omgeving. DUS! wil graag nader onderzoek naar een tramlijn naar Uithoorn.

Natuur en groen

Natuur en groen

DUS! vindt dat we zuinig moeten zijn op de natuur die we hebben in deze verstedelijkte omgeving. Uithoorn en De Kwakel vormen een groene gemeente en dat moeten we zo houden.

DUS! is voor:
– Groene toegankelijke plekken, zoals schoolpleinen en het dorpscentrum
– Een groen en duurzaam bedrijventerrein
– Ruimte voor school-, pluk- en moestuinen
– Meer waardevolle bomen in het bomenbeleidsplan
– Behouden of uitbreiden van volkstuinen
– Verder ontwikkelen van Libellebos en groenzone Meerwijk

Irenebrug standpunt

Irenebrug

DUS! is voor het afsluiten van de Irenebrug voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.

Om echt één dorpscentrum te kunnen realiseren is het belangrijk dat er geen doorgaand verkeer over de brug komt. Doorgaand verkeer toelaten zou nog te veel verkeer betekenen in het dorpscentrum. De Irenebrug is nog in voldoende goede staat en kan behouden blijven voor bestemmingsverkeer.

Economie

Economie

Groene en duurzame economie is welkom! Vervuilende industrie en bedrijvigheid met veel transportbewegingen weren we zoveel mogelijk. Bestaande ondernemeningen stimuleren we tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat betekent dat DUS! voor een aantrekkelijk dorpscentrum is, waar het prettig winkelen en verblijven is. DUS! streeft naar regelgeving die ondernemers en bedrijven uitnodigt tot maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid

DUS! zoekt in het lokale beleid evenwicht tussen sociale, economische en ecologische belangen, dus tussen people, profit en planet.

DUS! staat daarom voor het volgende:
– De gemeentelijke organisatie werkt in 2020 energieneutraal
– Energiebesparing bij bedrijfsleven en inwoners
– Er wordt energieneutraal gebouwd
– Opwekking van duurzame energie, bijvoorbeeld door windmolens, zonnepanelen

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

DUS! waakt over welzijn van dieren en voorkomt overlast voor inwoners. DUS! spant zich daarom in voor:
– Adequate opvang van zwervende en in beslag genomen, verwaarloosde dieren
– Geen circussen van wilde dieren
– Biologische landbouw en veerteelt
– Nestplekken en broedgelegenheid voor vogels
– Alternatieve methoden om overlast te bestrijden, dus niet afschieten!

Armoede

Armoede

 

DUS! vindt dat geld van het Rijk dat voor armoede bestemd is, ook echt terecht moet komen bij mensen met een minimuminkomen. Daartoe heeft DUS! in december 2013 een motie ingediend, die de raad heeft aangenomen.

Meedoen in de samenleving geldt voor iedereen. Financiën vormen daarbij geen belemmering.