Categoriearchief: Standpunten van DUS!

Natuur en groen

Natuur en groen

DUS! vindt dat we zuinig moeten zijn op de natuur die we hebben in deze verstedelijkte omgeving. Uithoorn en De Kwakel vormen een groene gemeente en dat moeten we zo houden.

DUS! is voor:
– Groene toegankelijke plekken, zoals schoolpleinen en het dorpscentrum
– Een groen en duurzaam bedrijventerrein
– Ruimte voor school-, pluk- en moestuinen
– Meer waardevolle bomen in het bomenbeleidsplan
– Behouden of uitbreiden van volkstuinen
– Verder ontwikkelen van Libellebos en groenzone Meerwijk

Irenebrug standpunt

Irenebrug

DUS! is voor het afsluiten van de Irenebrug voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.

Om echt één dorpscentrum te kunnen realiseren is het belangrijk dat er geen doorgaand verkeer over de brug komt. Doorgaand verkeer toelaten zou nog te veel verkeer betekenen in het dorpscentrum. De Irenebrug is nog in voldoende goede staat en kan behouden blijven voor bestemmingsverkeer.

Economie

Economie

Groene en duurzame economie is welkom! Vervuilende industrie en bedrijvigheid met veel transportbewegingen weren we zoveel mogelijk. Bestaande ondernemeningen stimuleren we tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat betekent dat DUS! voor een aantrekkelijk dorpscentrum is, waar het prettig winkelen en verblijven is. DUS! streeft naar regelgeving die ondernemers en bedrijven uitnodigt tot maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid

DUS! zoekt in het lokale beleid evenwicht tussen sociale, economische en ecologische belangen, dus tussen people, profit en planet.

DUS! staat daarom voor het volgende:
– De gemeentelijke organisatie werkt in 2020 energieneutraal
– Energiebesparing bij bedrijfsleven en inwoners
– Er wordt energieneutraal gebouwd
– Opwekking van duurzame energie, bijvoorbeeld door windmolens, zonnepanelen

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

DUS! waakt over welzijn van dieren en voorkomt overlast voor inwoners. DUS! spant zich daarom in voor:
– Adequate opvang van zwervende en in beslag genomen, verwaarloosde dieren
– Geen circussen van wilde dieren
– Biologische landbouw en veerteelt
– Nestplekken en broedgelegenheid voor vogels
– Alternatieve methoden om overlast te bestrijden, dus niet afschieten!

Armoede

Armoede

 

DUS! vindt dat geld van het Rijk dat voor armoede bestemd is, ook echt terecht moet komen bij mensen met een minimuminkomen. Daartoe heeft DUS! in december 2013 een motie ingediend, die de raad heeft aangenomen.

Meedoen in de samenleving geldt voor iedereen. Financiën vormen daarbij geen belemmering.

Afval

Afval

Afval: (grond)stof tot nadenken. Grondstoffen raken op, dus hergebruik is noodzakelijk. Goed voor het milieu, maar ook goed voor de portemonnee. Voor restafval moet de gemeente betalen, voor grondstoffen zoals kunststof krijgt de gemeente geld. Hoe meer we scheiden, hoe lager de afvalstoffenheffing is.

DUS! is voor de ‘omgekeerde’ inzameling. Dat wil zeggen ondergrondse containers voor het restafval en inzameling aan huis van grondstoffen. Ervaring uit andere gemeenten leert dat inwoners hierdoor beter afval scheiden.

Ondergrondse containers worden geplaatst op ‘natuurlijke’ momenten, dus bijvoorbeeld als er toch al aan de weg wordt gewerkt. Tot die tijd worden kunststof en restafval tweewekelijks opgehaald. Er is gebleken dat niet alleen de inzameling zelf hiermee goedkoper wordt, maar ook dat er ruim anderhalf keer zoveel kunststof wordt opgehaald en veel minder restafval.

En ja, inwoners moeten daar wel wat voor doen. Wil je het echt niet, dan kan je een extra minicontainer aanschaffen. Want waarom moet iedereen mee betalen voor de enkeling die het niet lukt om zijn afval eens in de twee weken kwijt te kunnen?