Categoriearchief: Uncategorized

Standpunt DUS! Inzake Schiphol

“Allereerst vinden wij het belangrijk dat we alle mensen die de afgelopen 10 jaar zo hard hebben gewerkt aan dit dossier bedanken. Ook dank aan PUSH en aan de insprekers en aan alle inwoners hier aanwezig. Door de inzet van een ieder en de intensieve lobby naar de tweede kamer hebben we al veel voor elkaar gekregen, o.a. dat Uithoorn heel duidelijk op het netvlies staat van de minister.

Standpunt van DUS! naar aanleiding van het advies van Minister Nieuwenhuizen dat Schiphol mag groeien van 500.000 naar 540.000 vliegbewegingen op korte termijn. Verwoord tijdens de raadsvergadering van 17 oktober jl.

Wat DUS! betreft stopt de groei. Genoeg is genoeg! 
De lucht moet schoner en het geluid moet minder. Onze gezondheid staat voorop. Dus wij zeggen nee tegen de plannen van de minister. Geen groei! En dat is ook de boodschap die recht doet aan de mening van onze inwoners.

Als je je als politieke partij gaat uitspreken over Schiphol dan is het gevaar dat je gaat verzanden in het opsommen van feiten, het aanhalen van rapporten, het discussiëren over definities en het uitleggen van afkortingen LIB4 of 5, 20ke, ORS, BRS en noem maar op. De essentie van de vraag raakt zoek in de brei van informatie. Dus moet je het terugbrengen naar de kern.

Want waar gaat het om? Wij spreken ons vanavond als raad, als individuele fracties, duidelijk uit of we het wel of niet eens zijn met het plan van de Minister om Schiphol te laten groeien naar 540.000 vluchten op korte termijn. En we geven onze uitspraak mee aan de Wethouder als leidraad in de gesprekken die hij over het onderwerp Schiphol voert, waar dan ook. Niets meer en niets minder. 

Als je dan kijkt naar wat we weten:

1. De geluidsoverlast is in sommige wijken van Uithoorn en de Kwakel nu al veel te groot. 
2. De gezondheid van onze inwoners staat zwaar onder druk
3. De luchtkwaliteit rondom Schiphol is sterk verslechtert (door de hoge fijnstof en CO2 uitstoot)
4. De veiligheid staat onder druk want de primaire banen worden al tot aan hun maximale capaciteit gebruikt
5. Een groot deel van de groei zal vliegverkeer over de Aalsmeerbaan zijn
7. De uitslag van de bewonersconsultatie is: geen groei en minder geluidsoverlast
8. En laten we niet vergeten dat wij nog hinderbeperking tegoed hebben vanuit het Aldersakkoord. Want Schiphol is de afgelopen jaren wel gegroeid naar de 500.000 vluchten maar Uithoorn heeft alleen maar meer hinder gekregen. Groei en hinder vermindering gaan blijkbaar niet hand in hand.

En als je dan even buiten de grenzen van onze gemeente kijkt, spelen er nog andere belangrijke zaken:

1. De ontwikkelingen en innovaties gaan niet zo snel dat je binnen een afzienbare tijd kan verwachten dat reguliere vluchten elektrisch en zonder milieu- en gezondheidseffecten zijn. (En de voorgestelde groei begint al binnen een jaar)
2. We hebben een klimaatakkoord waar we aan moeten voldoen
3. De natuur en met name de rondom Schiphol verslechtert
4. Iedereen moet verduurzamen, boeren staan onder druk en Schiphol mag groeien terwijl zij een groot aandeel heeft in de schadelijke uitstoot.
6. Gemeenten rondom Schiphol hebben enorme bouwbeperkingen
5. De voorwaarden waaronder Schiphol van de minister groei kan verdienen zijn onvoldoende gedefinieerd en vooralsnog afhankelijk van interpretatie
6. Schiphol betaalt nog steeds geen btw op tickets of accijns op brandstof waardoor de ticketprijzen laag worden gehouden. (Oneerlijke concurrentie tov ander vervoer)
7. De mate waarin groei van Schiphol een positief effect heeft op de economie staat flink ter discussie

Wat DUS! betreft is de conclusie duidelijk: Nee! We zijn het niet eens met de minister dat Schiphol kan groeien naar 540.000 vluchten. En dat is de boodschap die onze wethouder wat ons betreft overal moet laten horen.

En hierin staan we niet alleen. In deze raad staan we niet alleen en ook daarbuiten niet. Veel inwoners en ook gemeenten om ons heen denken er hetzelfde over en spreken zich uit. Actiegroepen spreken zich uit. 

Dus onze krachtige boodschap vanavond is:
1. we blijven de verbinding zoeken 
2. we laten ons niet uit elkaar spelen door geneuzel over details, definities en nuances.
3. En we laten ons niet verblinden door beloften en ongedefinieerde toezeggingen.
Dat hebben we de afgelopen jaren teveel meegemaakt. Dus geen rookgordijnen meer om groei van Schiphol mogelijk te maken!!

Samen met omliggende gemeenten en samen met actiegroepen laten we een eenduidige boodschap horen: Geen groei van Schiphol. 

Vanavond gaat het om de reactie op de brief van de minister: voorgestelde groei van Schiphol naar 540.000 vliegbewegingen te beginnen op korte termijn. 

DUS! Spreekt duidelijk uit:
Wij zijn tegen groei van Schiphol! 
We hopen dat alle partijen dat ook vinden en zich daarover duidelijk uitspreken. 

Samen met PvdA en Durf dienen wij een motie in waarin we deze boodschap heel duidelijk laten doorklinken.“

World Cleanup Day 2019

Op zaterdag 21 september was weer het zover: World Cleanup Day. Net als vorig jaar georganiseerd door de Plastic Soup Foundation. Tijdens deze grootste wereldwijde opruimactie van het jaar geven 160 landen de planeet een grote schoonmaakbeurt.
En Uithoorn doet natuurlijk mee! Op initiatief van DUS-Uithoorn hebben een tiental vrijwilligers zaterdagochtend de omgeving van het Zijdelwaardplein, de Groene Scheg en de basisschool de Vuurvogel vrijgemaakt van zwerfafval. Het doel van deze actie is, naast het opruimen van zoveel mogelijk zwerfvuil, ook het verkrijgen van meer waardevolle informatie over het soort afval dat op straat en in het milieu belandt en de herkomst ervan. Dat inzicht is onmisbaar bij het vinden van structurele oplossingen. Hoe meer we te weten komen over het afval, hoe gerichter we namelijk kunnen werken aan oplossingen. Natuurlijk is het ook een oproep aan de inwoners van Uithoorn om het afval (vaak blikjes en plastic) niet zomaar op de straat of in de struiken te gooien. Deze actie leverde, helaas, toch weer tien gevulde vuilniszakken met zwerfafval op.

DUS! loopt warm voor vluchtelingen

Alweer voor het derde jaar deed DUS! met een team mee aan de Nacht van de Vluchteling. Afgelopen weekend liep het team onder de naam Natuurlijk DUS! in het holst van de nacht 40 km van Utrecht naar Amersfoort. De Nacht van de Vluchteling is bedoeld om een zo hoog mogelijk bedrag op te halen voor vluchtelingen en ontheemden in de regio. Voor mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog, conflict en onderdrukking. Het was een mooie ervaring. Vanwege het gevoel van saamhorigheid om met zoveel mensen een inspanning te leveren voor mensen die alles in de steek moeten laten voor een veilig onderkomen. Vanwege de bijzondere ervaring om ‘s nachts te wandelen en het langzaam licht te zien worden. Vanwege het mooie bedrag, bijna 3400,-, wat ons team bij elkaar heeft weten te brengen. Totaal heeft de Nacht van de Vluchteling ruim 1,5 miljoen opgebracht, bestemd voor noodhulp in de regio. Helaas waren er nog nooit zoveel mensen op de vlucht als nu. Vluchtelingenorganisatie UNHCR van de Verenigde Naties telde eind vorig jaar 70,8 miljoen ontheemden die huis en haard verlieten vanwege onder andere oorlogen, politieke crises en een gebrek aan mensenrechten. Ook in Uithoorn en De Kwakel wonen zogenaamde statushouders, vluchtelingen die een verblijfsvergunning gekregen hebben. DUS! vindt het belangrijk dat ze hun plekje in de samenleving vinden en zet zich ook hiervoor in.

DUS!-tas voor Ramona Spruijt – van Rossum!

Regelmatig reikt DUS! een DUS!-tas uit aan initiatieven die Uithoorn een stukje mooier maken. De DUS!-tas is gevuld met duurzame producten en is bedoeld om initiatiefnemers en vrijwilligers voor hun bijdrage aan Uithoorn te bedanken en een hart onder de riem te steken.

Ramona is kapster en organiseert dagen waarop ze klanten van de Voedselbank een gratis knipbeurt geeft. Ze verdient de DUS! tas daarom dubbel en dwars. Dankjewel Ramona!

Ambitieus energieplan DUS rond verkoop Eneco-aandelen

Een ambitieus plan van politieke partij DUS. Wat als we de opbrengst van de verkoop van de gemeentelijke Eneco-aandelen gebruiken voor een investering in onze eigen duurzame energiebronnen en deze vervolgens tegen lage kosten beschikbaar stellen aan de inwoners? Of dat kan, is nog de vraag, maar initiatiefnemers José de Robles en Fieke Otto-Ossenkoppele zijn enthousiast.

De raadsleden raakten geïnspireerd door initiatieven in dorpen in België (Eeklo en Crisnée) en Italië, waar de gemeenteraden besloten om de elektriciteitsvoorziening voor hun inwoners gratis te maken met duurzame energie. “Ik zag een artikel over één van de Belgische dorpen in de krant,” aldus José de Robles. “De gemeenteraad had daar besloten om zelf zorg te gaan dragen voor de energievoorziening aan inwoners. Hetzelfde is in Italië gedaan, in het duurzaamste dorp van Europa. Als zij dat kunnen, kunnen wij dat ook, dacht ik.”

WINDTURBINES “De dorpjes die de overstap al hebben gemaakt, zijn kleiner dan Uithoorn,” aldus De Robles. Voor Uithoorn betekent dat wellicht meer werk om de overstap naar duurzame energie te maken. Wil Uithoorn in 2050 volledig gebruik maken van duurzame energie, dan is zo’n 380 hectare aan zonnepanelen nodig, plus 25 windturbines. Dat bleek onlangs tijdens een presentatie van de duurzaamheidsagenda van Uithoorn.

Voor zoveel windturbines en zonnepanelen is in Uithoorn geen plek. Vanwege het vliegverkeer mogen geen hoge windturbines worden geplaatst. Hoe wil DUS hier mee omgaan? “De genoemde aantallen kloppen inderdaad, wanneer je kijkt naar de energiebehoefte van inwoners en bedrijven. Voor inwoners alleen is veel minder energie nodig. Na berekeningen waarbij ik heb gekeken naar de opbrengst per windturbine, zouden we het voor inwoners moeten kunnen redden met acht windturbines. Die kunnen niet in Uithoorn zelf komen, vanwege Schiphol. Ze moeten dus elders komen te staan.”

VRAAGTEKEN Dat is één van de kwesties die opgelost zal moeten worden. Gekeken moet er ook naar hoe alles fiscaal moet worden geregeld. “Het zou mooi zijn wanneer we de energie tegen een lager vast tarief per jaar zouden kunnen leveren aan onze inwoners. Volgens mijn berekeningen zou dit voordeel kunnen oplopen tot 600 euro per huishouden per jaar.” Een ander vraagteken is hoe om te gaan met mensen die niet op de duurzame energie van de gemeente zitten te wachten. Je kunt mensen immers niet verplichten de gemeentestroom af te nemen.

Aan de raadsleden de schone taak om de rest van het gemeentebestuur te overtuigen. Maandag hadden ze een gesprek met wethouder Hans Bouma over het plan. “We willen het binnenkort bespreken binnen de raad. We zijn ons ervan bewust dat er een bos vol beren op de weg te verzinnen is, maar als we daar oplossingen voor weten te vinden, dan zijn we goed op weg met onze duurzaamheidsagenda.” Mensen die mee willen denken kunnen zich melden via f.otto-ossenkoppele@dus-uithoorn.nl.

OPLEVEREN De aandelen van Eneco zijn nog niet verkocht en onduidelijk is hoeveel deze zullen opleveren. Verschillende partijen hebben in het verleden ideeën geopperd over de besteding van de opbrengst. Zo zou het geld kunnen worden besteed aan de bouw van een derde sporthal. Dit plan is echter voorlopig de ijskast in gezet. Mogelijk maakt het initiatief van DUS meer kans.

bron: Wiite Weekblad,
Naomi Heidinga

Right to Challenge in Uithoorn

Weet u het beter?

Op 21 maart aanstaande organiseert DUS! voor de vierde keer: DUS! Café. Het onderwerp is dit keer ‘Right to Challenge’(R2C)

Bij R2C kunnen bewoners taken van de gemeenten overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Bewoners dagen de gemeente uit en krijgen een deel van het gemeentelijke budget om een taak slimmer of anders uit te voeren. De achterliggende gedachte is dat bewoners, initiatiefnemers en overheden meer samenwerken en daarmee, met elkaar, de lokale leefomgeving en stukje mooier maken.

In Nederland is een landelijk netwerk Right to Challenge actief. Dit netwerk helpt bewoners en gemeenten. Het netwerk (www.righttochallenge.nl)  heeft ervaring met de uitvoering van challenges, het opzetten van samenwerking tussen bewonersinitiatieven en gemeenten, kennis van het werken bij gemeenten, juridische aspecten opzetten van communicatietrajecten, etc. Zo helpen ze bewoners bijvoorbeeld bij het opstellen van een challenge waarbij de bewoners de taak of dienst zelf gaan uitvoeren. Of waarbij bewoners willen dat een taak of dienst anders en slimmer word uitgevoerd.

Interessant! Daar willen wij meer van weten. Hoe zouden we hiermee in Uithoorn aan de slag kunnen? Op 21 maart as. Om 19.30 uur komt Right to Challenge daarom meer vertellen over dit fenomeen. Waar? Bierbrouwerij De Schans, Schans 17 in Uithoorn.

Wil je erbij zijn? Meld je dan aan via judithbeuse@dus-uithoorn.nl. Er is maar beperkt plek, dus wees op tijd.

Terugblikken en vooruit kijken.

DUS! bestuur november 2017

Dat doe fractievoorzitter Peter Timmer in de laatste algemene beschouwingen in deze raadsperiode. Eindelijk géén bezuinigingen meer, géén OZB-verhoging, maar de schuldenlast is nog hoog. In het sociaal domein heeft de gemeente er veel taken bijgekregen. En dat is allemaal goed verlopen. Nu werken aan nog betere zorg met minder schotten tussen allerlei regelingen. Vele mooie initiatieven zijn tot stand gekomen. Meer nadruk op kwaliteit van het groen en werken aan meer duurzaamheid.  Lees verder

Aandelen Eneco

DUS! bestuur november 2017

DUS! tegen verkoop van de aandelen. Vanwege de duurzame strategie van Eneco, stukken beter dan andere grote energiebedrijven Nuon en Essent (die al in buitenlandse handen zijn), is verkoop aan de meestbiedende zonder harde garanties niet raadzaam. Het voorstel van DUS! om onder voorwaarden toch akkoord te gaan met verkoop ontving weinig bijval. Daarom heeft DUS! tegen verkoop gestemd. De voorstanders van VVD, Gemeentebelangen en CDA hebben ervoor gezorgd, met 12 tegen 9 stemmen, dat Uithoorn gaat voor verkoop van de aandelen Eneco.