Armoedebeleid

Motie aangenomen: in armoedebeleid is extra geld geoormerkt voor doelgroep

Elfriede Henraat – 22 december 2013

Veel mensen raken hun baan kwijt door de voortdurende economische crisis. Steeds meer mensen moeten daardoor een beroep doen op hulp van de gemeente. Op 12 december staat de tussentijdse evaluatie van armoedebeleid op de agenda van de gemeenteraad. DUS! is voor ruimhartige ondersteuning, zodat mensen met een minimumuitkering of werkende armen zich niet uitgesloten hoeven te voelen en ook hun kinderen aan sport- en culturele activiteiten kunnen meedoen. De regering heeft meer geld uitgetrokken voor armoedebestrijding en dit geld wordt gestort in het gemeentefonds. Omdat dit geld niet geoormerkt is, kan de gemeente dat in principe besteden zoals zij wil. DUS! wil dat dit geld uitsluitend ingezet wordt voor armoedebestrijding, met name voor kinderen. Daarom heeft DUS! op de vergadering van 12 december een motie ingediend. Deze motie is met negen stemmen voor en acht stemmen tegen aangenomen. De fracties van VVD en CDA stemden tegen.