Begroting 2015

Begroting 2015

Donderdag 6 november behandelde de gemeenteraad de programmabegroting voor 2015. De fracties spreken daar dan hun algemene beschouwingen over uit. Bijzonder was dit keer dat de provincie, als toezichthouder, overwoog om over te gaan op preventief toezicht op Uithoorn. Om dat te voorkomen zijn in de week ervoor nog wijzigingen in de begroting doorgevoerd.

Hoewel niemand preventief toezicht wil, konden VVD en CDA er niet van weerhouden worden om toch te proberen de verhoging van de OZB wat te temperen. De fractie van DUS! vindt dit onverantwoord. Gelukkig kreeg het amendement van VVD en CDA van geen van de andere partijen steun en heeft het dus niet gehaald.

De stijging van de lokale lasten valt voor 2015 nog alles mee. Dat danken we aan het tarief voor de afvalstoffenheffing dat met € 17 per huishouden omlaag kan. En vorig jaar ook al met € 15 omlaag kon.  Een goed grondstoffenbeleid kan het  verschil maken! Zoals eerder gezegd: “grond-stof tot nadenken”.

Lees hier onze algemene beschouwingen