Begroting 2016

Op 12 november 2015 is de begroting voor 2016 in de raad besproken en daarbij horen de algemene beschouwingen van de politieke partijen. Hieronder enkele punten uit die van DUS!.

  • Sluitende begroting zonder nieuwe bezuinigingen of extra lastenverhoging
  • Sociaal domein nog steeds financieel onzeker
  • Minder regels, minder bureaucratie
  • Meer doen voor vluchtelingen
  • Mogelijke tram geeft lastige keuzes

De volledige tekst van de inbreng van DUS! bij de algemene beschouwingen is hier te lezen.