Belklus gered voor Uithoorn en ook andere bezuinigingen bijgesteld

Belklus gered voor Uithoorn en ook andere bezuinigingen bijgesteld

13-11-2012- Peter Timmer

Op 8 november 2012 is de programmabegroting voor 2013 door de raad vastgesteld. Voor de daarbij uitgesproken beschouwingen door DUS! zie het aparte document. In die begroting zijn vele bezuinigingen opgenomen. De avond begon met een protestmars door de sportverenigingen. De publieke tribune was gevuld met vertegenwoordigers van allerlei verenigingen en instellingen waarop zou worden bezuinigd.
Door de coalitiepartijen, VVD, DUS! en PvdA, zijn een aantal amendementen ingediend om enkele bezuinigingen te verzachten, zoals voor de Stichting Belklus, de bibliotheek en de sportverenigingen. Voor de financiële dekking hiervan is de thans niet-vervulde fte op de griffie voor enkele jaren ingeleverd. Buiten Ons Uithoorn kwam er geen steun voor deze amendementen. De coalitiepartijen hebben een amendement van Ons Uithoorn gesteund om de toezegging aan AKU, voor uitbreiding van de baan, na te kunnen komen. Door VVD, DUS! en PvdA zijn ook een aantal moties ingediend om het college op te roepen om oplossingen te zoeken voor de bezuiniging op Beter Buren (buurtbemiddeling), de regierol op te nemen bij het zoeken naar locaties waar de jongeren activiteiten kunnen organiseren, te zoeken naar subsidiëring van de administratieve lasten voor vrijwilligers bij organisaties die zich op jongeren richten, één openstellingsavond van de publieksbalie te behouden. Ook hier was buiten Ons Uithoorn geen steun van de oppositiepartijen. Die partijen kwamen met een amendement om alle bezuinigingen terug te draaien. Aldus zou de meerjarenbegroting negatief uitkomen. Naar de mening van DUS!, en daarin staan we niet alleen, een onverantwoorde zaak.