Bestuurskracht Uithoorn dik in orde

Bestuurskracht Uithoorn dik in orde


30 januari 2013 – Peter Timmer


Door Gemeentebelangen, CDA en Groen Uithoorn is een brief naar de provincie gestuurd om hun verontrusting kenbaar te maken over de kwaliteit en de bestuurskracht van het dagelijks bestuur in Uithoorn. De reden van versturen van de brief was het onverantwoorde proces van vaststelling van de begroting 2013. In de slotzinnen vermelden ze dat ze met alle partijen de dialoog willen aangaan. Ook DUS! was zeer verbaasd over deze brief. Waarom een brief naar de provincie indien je met alle partijen in dialoog wil?


Het provinciebestuur heeft geantwoord dat zij zich geen zorgen maakt over de bestuurskracht van Uithoorn en ook niet over de gemeentelijke financiën. Voor wat betreft de afspraken over het begrotingsproces juicht het provinciebestuur het toe dat de schrijvers van de brief in dialoog willen gaan met de andere partijen.  


Klik hier voor de brief van de oppositie en het antwoord van de provincie.