Coach4You

Coach4You 

Marianne Mak – 8 juni 2013 

Soms hebben jongeren net wat extra steun nodig om de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs goed te kunnen maken. Die steun geeft het project Coach4You, bijvoorbeeld in De Ronde Venen. Op 7 juni j.l. presenteerde Gilde Ronde Venen het project Coach4You in een bijeenkomst georganiseerd door DUS!.

In Coach4You begeleidt een vrijwilliger gedurende ongeveer anderhalf jaar een jongere die net naar het voortgezet onderwijs is gegaan. De jongeren worden aangemeld door de leerkrachten van groep acht van de basisscholen. Het gaat bijvoorbeeld om leren plannen, hoe doe je presentatie, hoe organiseer je je schoolwerk. De coaches worden getraind en er is een coördinator waar zij met vragen terecht kunnen. Voor de jongeren is het soms net het goede duwtje in de rug om te slagen op school. Voor de vrijwilligers is het boeiend om een tijdje op te trekken met een jongere en de eigen vaardigheden en ervaring in te zetten om de jongeren op weg te helpen.

DUS! wil kijken of Coach4You ook in Uithoorn opgezet kan worden. Dan zijn er natuurlijk mensen nodig. Mensen die de kar willen trekken en mensen die vrijwilliger willen worden. Wie nu al zegt ‘goed idee, ik wil meedoen’: meld het bij het secretariaat, dan houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen, secretariaat@dus-uithoorn.nl.