opvang vluchtelingen

Kan Uithoorn een bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen? DUS! en Gemeentebelangen hebben in de vergadering van 10 september aan het college van B&W gevraagd om dat uit te zoeken. Ligt er een vraag van het COA? Is er al iets uitgezocht? Is er opvang van asielzoekers mogelijk in een opvanglocatie of in noodopvang? Kan dat lokaal of regionaal? Wat is er, buiten onderdak, nog meer nodig om vluchtelingen op te vangen? Aandachtspunten zijn: de zorgen over druk op de woningmarkt, de opvang van vluchtelingen mag niet ten koste gaan van de beschikbaarheid van de schaarse sociale huurwoningen.

Uiteindelijk schaarden alle partijen zich achter de vraag van DUS! en Gemeentebelangen aan het college. Zo werd met algemene stemmen aan de wethouder verzocht een en ander uit te zoeken en contact op te nemen met de COA.