De Zonnebloem maakt het verschil

T. Beuse 55De vrijwilligers van de Zonnebloem halen mensen uit hun isolement. Ze doen dat op een heel persoonlijke en betrokken manier. “Het is geweldig werk en met het toenemend aantal mensen dat eenzaam is, is ons werk harder nodig dan ooit”, aldus Tineke Beuse die al meer dan veertig jaar vrijwilligster is bij de Zonnebloem. Zij vertelt zo enthousiast en aanstekelijk over haar werk dat je gelijk mee wilt doen.

“Juist de persoonlijke aandacht waarderen mensen heel erg, want dat is wat zij vaak missen. Als ik een naam krijg, maak ik een afspraak om op bezoek te komen. Klikt het, dan houdt het contact vaak jaren stand. We zoeken uit wat de behoeften zijn van de gasten die we bezoeken. Sommigen willen graag aansluiting bij een groep, dan gaan we samen naar activiteiten van Vita en dergelijke. Anderen blijven het liefst thuis maar zien elke keer uit naar mijn bezoek. Ik ga ook regelmatig met mensen naar theater, concerten of parken. Met de nationale ziekendag, Kerst en Pasen brengen we altijd een attentie. We noemen de mensen bij wie we op bezoek gaan ‘gasten’. Het zijn mensen die heel gewone dingen willen, zoals jij en ik, maar door hun beperking kunnen ze dat niet alleen.

Fantastisch werk
Wat ik zo fantastisch vind aan dit werk is de waardering van de gasten. Dat is mijn beloning. Het is niet altijd gemakkelijk want soms maak je hartverscheurende toestanden mee: mensen die ten einde raad zijn door ongeluk of tegenslagen. Soms reageert iemand zijn frustratie op de vrijwilliger af. Die is de laatste die er schuld aan heeft, maar is op dat moment degene die het dichtst bij staat. We wisselen als vrijwilligers onderling regelmatig onze ervaringen uit. Dat geeft ons veel steun en natuurlijk is het ook gewoon heel gezellig om de andere vrijwilligers te spreken.

Stevige organisatie
De contacten met de gasten zijn heel informeel, maar er staat een stevige organisatie achter. Landelijk organiseert de Zonnebloem uitjes, vakanties en evenementen, tot ballonvaarten aan toe. Het bestuur van de afdeling Uithoorn zorgt dat de deelnemers begeleid worden, regelt vervoer en wat er verder nodig is. Daarvoor zijn weer andere vrijwilligers nodig: chauffeurs, begeleiders, klusjesmannen. Zo tellen onze dorpen zo’n 50 actieve Zonnebloemers. De vrijwilligers krijgen een degelijke training voor ze op bezoek mogen bij gasten. Het is belangrijk dat je als vrijwilliger je persoonlijke betrokkenheid en interesse toont, dat je de gasten in hun waarde laat en dat je werkt volgens de regels van de Zonnebloem. Het is een mooie combinatie van vrijwilligers en een professionele organisatie.”

Als een vis in het water
De Zonnebloem in Uithoorn bestaat al sinds 1971. Toen waren er meer vrijwilligers dan gasten. Nu is dat helemaal andersom maar het werk is nog steeds hetzelfde: iedereen met een fysieke beperking komt in aanmerking voor bezoek, begeleiding of deelname aan activiteiten. Tineke Beuse, ook actief in de rooms-katholieke kerk en in het Hoge Heem, is er vanaf het begin bij. Eerst als bestuurslid en de laatste jaren als vrijwilligster. Ze voelt zich bij de Zonnebloem als een vis in het water, dat zie je zo aan haar gezicht als zij over haar werk vertelt.

DUS! heeft veel waardering voor de vele vrijwilligers onder ons. Met dit interview wil DUS! (D66 en GroenLInks) de Zonnebloem en Tineke Beuse even in de schijnwerpers zetten, ze hebben het verdiend. De Cinesjastenverzorgden de foto.