DUS! en de ondernemers van Uithoorn

DUS! en de ondernemers van Uithoorn

Henk Wevers – 20 januari 2015

Het recente overleg tussen bestuursleden van de Stichting Uithoorn in Bedrijf en een DUS!-delegatie resulteerde in zinvolle initiatieven.

Startende ondernemers
Er is geen bedrijfsverzamelgebouw in de gemeente Uithoorn met collectieve voorzieningen voor startende ondernemers. Gelet op de verwachting dat het aantal ZZP’ers de komende jaren gaat toenemen, lijkt een bedrijfsverzamelgebouw met voorzieningen een interessante optie om nader te onderzoeken. Het doel is:
• de drempel te verlagen om een eigen bedrijf te starten
• de aanloopperiode te vereenvoudigen en aldus de kans op succes te vergroten
• mensen met elkaar dagelijks in contact te brengen, opdat synergie ontstaat
• een bijdrage te leveren om de werkloosheid terug te dringen
• het voorzieningenniveau in de gemeente Uithoorn te verhogen

Technieksector
Besproken werd om de technieksector onder de aandacht te brengen van jongeren (met name op MBO-niveau). In dit kader kan een ‘Open bedrijvendag’ van bedrijven in de technieksector georganiseerd worden. Het doel is:
• Laagdrempelig jongeren en hun ouders kennis te laten maken met bedrijven in de technieksector.
• Te tonen dat er veelal sprake is van innovatieve hightech bedrijven, met veel carrièrekansen.
• Te stimuleren dat jongeren een opleiding in de techniek kiezen.
• Jongeren op te leiden voor beroepen met veel arbeidsmarktkansen.
• Het imago van de sector te verbeteren.

Garantiebanen
(Nieuwe) mensen met een arbeidsbeperking krijgen geen Wajanguitkering meer (tenzij zij volledig arbeidsongeschikt zijn) en zij gaan niet meer via de Wet Sociale Werkvoorziening naar de AM Groep (SW-bedrijf). Deze, veelal jonge mensen, zullen werk moeten vinden in het reguliere bedrijfsleven. In dit kader worden de Garantiebanen in het leven geroepen. Bedrijven met meer dan 25 werknemers krijgen hiermee te maken.
De vraag speelt nu, hoe werkgevers gefaciliteerd kunnen worden. De gemeenten Uithoorn heeft voor deze doelgroep een reeks van instrumenten ontwikkeld. Hiermee betalen werkgevers uitsluitend voor de daadwerkelijke arbeidsproductiviteit, kunnen zij extra voorzieningen en begeleiding voor de medewerker krijgen en lopen zij zo min mogelijk risico.
Werkgevers zijn veelal bereid om arbeidsbeperkten binnen hun bedrijf een baan te bieden. Werkgevers goed informeren en hiermee het wegnemen van de belemmeringen is daarom van belang.
De vraag is hoe we dit in Uithoorn kunnen bewerkstelligen.