DUS! stemt Europees

DUS!-leden stemmen Europees

DUSstemtEuropees2DUS! voelt zich verantwoordelijk voor het prettig wonen en leven in onze gemeente, maar roept inwoners ook op om verder te kijken dan de gemeentegrenzen. Donderdag 22 mei zijn er Europese verkiezingen.

Wat er gebeurt in Europa en hoe, is voor veel mensen niet helder en leidt vaak tot een kleine opkomst bij de verkiezingen. De EU is echter actief op allerlei gebieden, van mensenrechten tot vervoer en handel. Zo streeft de EU naar een gunstig ondernemersklimaat, zet zich in voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid, houdt zich bezig met veiligheid, stimuleert duurzame energie en biedt hulp bij rampen. Grensoverschrijdende problemen, die je beter kunt oplossen als Europa de krachten bundelt.

Op www.europa.eu vindt u veel informatie. DUS!-leden, die zich inzetten voor De Kwakel en Uithoorn, gaan ook stemmen. Hieronder vertellen zij op welke partij en waarom.

 

Elfriede Henraat: “Ik stem GroenLinks, Judith Sargentini. Zij zet zich onder andere in voor een plek voor vluchtelingen, ook binnen fort Europa”.

Peter Timmer: “Een sterk Europa is goed voor Nederland. Dat geldt voor de economie, maar zeker ook voor mensenrechten en duurzame energie. Daarom stem ik D66”.

Ans Gierman: “Ik ga voor Marietje Schaake stemmen. De reden is dat zij voor een verenigd en democratisch Europa staat, omdat dit essentieel is voor het behoud van onze vrijheid en kwaliteit van leven. Enerzijds wil zij zich inzetten voor innovatie om Europa concurrerend te maken (met name via ICT) en anderzijds staat zij voor een Europa die zich inzet om wereldwijd mensenrechten te verdedigen”.

Ria Zijlstra: “Voor het aanpakken van problemen van klimaatverandering, hebben we Europa hard nodig. Ik stem op Bas Eickhout, GroenLinks. GroenLinks wil dat Europa zelf schone energie produceert om niet meer afhankelijk te zijn van kolen, olie en gas van dubieuze regimes. Goed voor het milieu en de economie”.

Jose de Robles: “Europa heeft een grote, positieve invloed op Nederland, bijvoorbeeld op economisch vlak. Door deel uit te maken is onze concurrentie in Europa heel sterk. Nederland is voornamelijk een handelsnatie en een groot deel van onze banen is hiervan afhankelijk. Ook in de eigen portemonnee heeft deel uitmaken van de EU voordelen, bijvoorbeeld voor lagere kosten van mobiele telefonie en voedselveiligheid. En natuurlijk het milieu. De kwaliteit van het water is voor onze gezondheid van groot belang, evenals schone energie. Lees meer hierover op: www.wijzijnvoor.eu Al deze punten zijn voor GroenLinks belangrijk. Daarom stem ik op 22 mei GroenLinks”.

Marianne Mak: “Ik stem voor GroenLinks, want GroenLinks kijkt verder dan alleen de eigen belangen en zet zich in voor een sterk, sociaal en groen Europa. Het gaat mij niet om ‘wij’ en ‘zij’ maar om met elkaar samenleven in kleine en grote verbanden”.

Arno Schartman: “D66 is al jaren een partij die problemen probeert te voorkomen in plaats van ze op te lossen. Voor Europa is dit keihard nodig, immers voor veel van de toekomstige vraagstukken, zoals energie, ict, belasting en moraal is globaal denken en handelen noodzakelijk”.