DUS! wil oude gebouw Dolfijn behouden

oude-gebouw-DolfijnDUS! wil oude gebouw Dolfijn behouden

DUS! wil het oude schoolgebouw en gymnastieklokaal van basisschool De Dolfijn behouden. DUS! ziet kansen voor het gebouw en wil dat graag verder onderzoeken op haalbaarheid.

Het gebouw is nu in gebruik door basisschool De Regenboog maar die trekt straks in het Integraal Kindcentrum Thamerdal. DUS! vindt dat het gebouw behouden moet blijven voor de wijk. Een plaats waar van alles te doen is nodigt uit om elkaar te ontmoeten en versterkt de sociale cohesie.

DUS! denkt aan de volgende functies voor het gebouw:

• Schoolgym en andere sportactiviteiten in het gymnastieklokaal: niet per bus maar lopend naar de gymlessen.
• De Intermationale Taalklas en de combinatiefunctionarissen.
• Een winkelruimte waar producten van dagbestedingsprojecten verkocht worden (bijvoorbeeld van De Morgenster en Steengoed), gecombineerd met de Wereldwinkel.
• Een wijkleerbedrijf.
• Een werkplaats en/of atelier en/of broedplaats voor jonge ondernemers.
• Een grand café.

DUS! ziet de volgende voordelen:
• Een markant gebouw blijft behouden.
• De leerlingen van het IKC Thamerdal hoeven niet per bus naar een sportgelegeneid gebracht worden, maar kunnen op loopafstand van de school gymmen.
• De ITK en de combinatiefunctionarissen hoeven niet op zoek naar nieuwe huisvesting.
• De producten, gemaakt op dagbestedingen en van de Wereldwinkel zijn zichtbaar, kunnen hierdoor beter verkocht worden en zorgen voor meer inkomsten.
• De wereldwinkel heeft een nieuwe locatie als de bibliotheek naar het Cultuurcluster verhuist.
• Er worden nieuwe banen geschapen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (in de winkel, in het grand café, in de werkplaats). Meer dagbesteding in Uithoorn betekent minder vervoer naar andere gemeenten.
• In een wijkleerbedrijf verrichten jongeren diensten voor de buurt en krijgen tegelijkertijd een opleiding.
• Er komen stageplekken voor leerlingen van de Praktijkschool en VMBO Thamen.
• Inwoners ontmoeten elkaar, de samenhang in de buurt wordt vergroot.
• De combinatie van functies in één gebouw, maakt dat elke functie meer kans van slagen heeft.

Is het financieel haalbaar?
Dat is nu nog moeilijk te zeggen. DUS! vindt het de moeite waard om dit concept verder uit te werken en naar financieringsmogelijkheden te zoeken. Het gebouw zal opgeknapt moeten worden en DUS! is een groot voorstander van verduurzaming. Dat scheelt tenslotte ook weer in de structurele energiekosten. Wellicht ziet een hogeschool of universiteit hier een uitdaging is. Wie weet is een mix te maken van dagbestedingsgelden, (Europese) subsidies, sponsoring en verdienmodellen van het grand café en de verkoop van producten.