Energie voor de toekomst

Onder deze titel is er op 6 juni een themadag waarop actieve bewoners uit wijken en dorpen informatie gaan uitwisselen over de kracht van groen, lokaal en kleinschalig en van de deeleconomie. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Vereniging Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) samen met de Vereniging Kleine Kernen Noord-Holland organiseren. Je bent van harte welkom op 6 juni in Alkmaar. Meer informatie op de website http://www.lsabewoners.nl.

We willen als DUS! graag de LSA op deze manier onder de aandacht brengen. Belangstellenden kunnen zich melden bij wevers.henk@schopmans.nl om gezamenlijk te reizen.