Groep bewoners onderzoekt doorstart kinderboerderij

Doorstart kinderboerderij onderzocht

Het was een geslaagde bijeenkomst in het Buurtnest voor een mogelijke doorstart kinderboerderij. De bijeenkomst leidde tot de oprichting van een werkgroep die de mogelijkheden van een doorstart van de kinderboerderij gaat onderzoeken.

Er kwamen zo’n 25 belangstellen op de uitnodiging af om mee te denken over de toekomst van de Olievaar. Medewerkers van Ons Tweede Thuis gaven een toelichting op de komende sluiting. Zij willen alle medewerking verlenen aan een doorstart van de kinderboerderij, maar duidelijk is dat zij de kosten voor het draaiend houden van de kinderboerderij niet meer kunnen dragen. Zij hebben te maken met bezuinigingen op de AWBZ, de subsidie van de gemeente is afgebouwd, en acties om fondsen te werven hebben niet voldoende opgeleverd.

Alle aanwezigen, waaronder vertegenwoordigers van diverse politieke partijen, hebben zeer constructief nagedacht over de toekomstige mogelijkheden. Geïnteresseerden die niet aanwezig konden zijn hebben zich gemeld per e-mail.

Een greep uit de ideeën die naar voren kwamen: zet een vrijwilligersorganisatie op, zoals in Aalsmeer, en ga uit van Ons Tweede Thuis als gebruiker voor dagbesteding van hun cliënten; kijk ook naar andere partijen die dagbesteding zoeken; betrek een partij die de locatie commercieel kan exploiteren; betrek het bedrijfsleven bij de kinderboerderij; begin een “club van 100″en zoek donateurs; doe meer met educatie en voorlichting; begin een museum; verkoop kaas en groente en nog veel meer.

De gevormde werkgroep bestaat uit mensen met verschillende achtergronden en disciplines, die de voorgestelde mogelijkheden gaan onderzoeken en beoordelen, en een plan gaan maken voor en nieuwe opzet. Zij zullen hun bevindingen delen met de grote groep belangstellenden.

Een doorstart van de kinderboerderij voor 1 maart, de sluitingsdatum, zal niet mogelijk zijn, maar hopelijk wel zo spoedig mogelijk daarna. Ons Tweede Thuis gaf aan, dat het (terug) krijgen van dieren na een nieuwe start gelukkig geen enkel probleem is.

Organisatoren DUS! en PvdA zijn verheugd over de grote opkomst, de constructieve sfeer en het resultaat van de bijeenkomst. Zij zullen wethouder Zijlstra aanstaande donderdag met een motie oproepen om nieuwe initiatieven zo veel mogelijk te steunen en te faciliteren.