Hondenbelasting

Hond

Er zijn wat geluiden opgekomen omtrent de hondenbelasting in Uithoorn. Naar aanleiding van de motie die het CDA en de PvdA eind vorig jaar indiende is er een discussie ontstaan. De motie zou de hondenbelasting voor minima opheffen. DUS! voelt zich erg betrokken bij de burgers van Uithoorn met een minimum inkomen.

Het lijkt ons daarom een goed idee om ervoor te zorgen dat deze mensen niet in een sociaal isolement terechtkomen. Dit is namelijk de argumentatie achter het opheffen van de hondenbelasting voor deze groep mensen. DUS! vindt dat dit probleem breder moet worden aangepakt, niet alleen voor mensen met een hond. DUS! gaat onderzoeken hoe we vanuit de huidige Nota Beleid op Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening een oplossing kunnen verzinnen om deze mensen te helpen.