Initiatief DUS! leidt tot start Coach4You in Uithoorn

Coach4You van start

ondertekeningCoach4You Uithoorn enC4YNederlandCoach4You is nu echt gestart in Uithoorn. DUS! organiseerde in 2013 een informatiebijeenkomst over Coach4You. Mensen van Gilde De Ronde Venen vertelden over dit project dat brugklassers moet helpen bij de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Nu, 28 augustus 2014, op een plotseling zonnige dag op het marktplein van Uithoorn ligt er een contract ter ondertekening. Aanwezig zijn Joop Hoogkamer, voorzitter van Stichting Samen aan de Amstel en Quirina Ouwehand, Wendy de Waal en Bas de Vree. Quirina en Bas zijn betrokken bij het Gilde De Ronde Venen en in het bijzonder bij de Coach4you-activiteiten daar.

 

Na de presentatie in Uithoorn van Coach4you zijn Wendy en Quirina enthousiast aan de slag gegaan om Coach4You ook in Uithoorn op te zetten. En met succes: er worden nu zes leerlingen begeleid. Coach4You vond onderdak bij Stichting Samen aan de Amstel. Wendy gaat in die stichting bestuurslid Coach4you worden. Op dat zonnige terras werd de overeenkomst gesloten tussen C4Y Uithoorn en de landelijke Stichting Coach4you.

Quirina en Wendy hebben een vlotte succesvolle start weten te realiseren in Uithoorn zoals die vandaag bezegeld wordt. Ze zijn in Uithoorn met steun van de wethouder van Onderwijs de scholen langs geweest en hebben direct op drie scholen aansluiting gevonden. Per begin van dit schooljaar worden zes leerlingen begeleid. Zes leerlingen met elk hun verhaal waarom ze een mentor nodig hebben. De leerkrachten van groep 8 hebben deze leerlingen voorgedragen, hun ouder(s) en zij zelf stemden in en Wendy en Quirina beoordeelden of Coach4You geschikt was voor dekinderen. Er werden zes vrijwilligers geworven die de begeleiding gaan uitvoeren. Zij moeten stevige bagage hebben en krijgen van Gilde Nederland nog een training aangeboden. Wendy en Quirina hopen volgend jaar bij alle scholen bekend te zijn en leerlingen te werven.

Joop Hoogkamer is trots dat de activiteit onder zijn stichting wordt ondergebracht en dat hij met deze activiteit extra waardering van de gemeente zal oogsten omdat er aan schooluitval-reductie zal worden gedaan enerzijds en anderzijds omdat het mogen coachen van dergelijke leerlingen natuurlijk ook een prachtige vrijwilligersactiviteit is.
Bas houdt ter plekke nog een pleidooi om de stichting om te vormen tot een Gilde Uithoorn maar daar is Joop bepaald nog niet aan toe. Het gezelschap gaat na tekenen van de overeenkomst onder een kopje koffie weer elk hun weg. Een mooie stap bezegeld op een mooie dag.
Bas hoopt als verantwoordelijke binnen Gilde Nederland dat ook de zittende Gilden harder willen nadenken over de mogelijkheid om Coach4You op te pakken: “Een prachtige activiteit die we toch zo veel mogelijk onder Gilde-organisaties moeten uitrollen op zo veel mogelijk plekken. Mooi voor het Gilde. Geweldig voor de betreffende kinderen en hun ouders en waardevol voor gemeente en vrijwilligers.”