Irenebrug

Irenebrug

We willen allemaal dat er een mooi dorpscentrum komt. 

Al in 2008 heeft de gemeenteraad besloten dat er, na de omlegging van de N201, een knip gaat komen in wat nu heet N196.

In 2010 is die keuze bevestigd door de gemeenteraad met een besluit om te kiezen voor de garagevariant. Die garagevariant houdt in dat de Pr. Irenebrug blijft maar doorgaand autoverkeer wordt geweerd. Komende vanuit Amstelhoek kun je de parkeergarage in en daar kun je dan wel aan verschillende kanten weer uit. Ook voor het verkeer vanaf de Uithoornse kant is het mogelijk om via de parkeergarage naar Amstelhoek te komen. Doorgang is dan niet onmogelijk maar zeker ook niet aantrekkelijk.

Op 12 december 2013 heeft de gemeenteraad besloten niet over te gaan tot betaald parkeren in het Dorpscentrum maar tot parkeren in bovengrondse parkeergarage (zoiets als de huidige). DUS! kan zich daar geheel in vinden. Ook zijn door de raad financiële kaders gesteld. Vanwege de te voeren onderhandelingen rust daar geheimhouding op. Als voor het landbouwverkeer geen toestemming komt om door het aquaduct te rijden dan rest waarschijnlijk helaas niets anders dan toch om te rijden via De Hoef.