Natuur dichtbij: N201

Henk Wevers 18 mei 2016
In korte tijd is een interessant natuurgebied ontstaan rond de nieuwe N201 nabij Uithoorn. Op een willekeurige avond kun je zomaar 20 soorten vogels ontdekken. Het gebied bij de Hollandse Dijk is aangelegd als compensatie voor het verloren gegane weidegebied. Een klein dijkje zorgt voor een iets verhoogde waterstand zodat je een afwisseling krijgt van ondiep water en land. Dat is de ideale voedingsbodem voor heel veel leven. Walter Büsse van het IVN kan zeer onderhoudend vertellen over het gebied en het leven daarin.
De Bovenkerkerpolder bevatte vroeger 8 m veen boven het huidige maaiveld. Dat is afgegraven om Amsterdam warm te houden met de turf die er gestoken is. De huidige kleibodem was vroeger een waddengebied. In het pas gemaaide weiland zijn nog de glooiingen te zien die in vroeger tijd de geulen vormden waardoor het water wegstroomde. Zo vertelt Walter doorlopend over het gebied, de planten en dieren die er te vinden zijn. De prachtige gele voorjaarsbloemen blijken geen koolzaad maar raapzaad te zijn. Alle bekende vogels laten zich zien, maar ook zagen we een graspieper, gele kwikstaart, rietgors, oeverloper, een plevier en nog veel meer.
Walter zorgde voor een boeiende avond voor DUS!-leden en andere belangstellenden. Volgend jaar doen we het Libellebos aan