Een nieuw jaar en nieuwe kansen

2016 2Vrijdag 8 januari hield DUS! in Brasserie Du Nord ide inmiddels traditionele nieuwjaarsborrel. Om het glas te heffen op het nieuwe jaar, om elkaar te ontmoeten of om wethouder en raadsleden te spreken. Het was er zeer gezellig, bijzonder verheugend was de grote belangstelling van allerlei vrijwilligersorganisaties waarmee DUS! contacten onderhoudt. Ook mochten we ons verheugen in de belangstelling van deelnemers aan de cursus politieke vorming. Hieruit blijkt dat de politiek leeft onder deze mensen.

Naast de gezelligheid zijn ook de activiteiten voor het komende jaar doorgenomen, er staat weer van alles te gebeuren.