Ontsluiting oude dorp

Ontsluiting oude dorp
 

2 maart 2012 – Peter Timmer
Over de hoofdontsluitingsroute van het Oude Dorp is de laatste tijd veel gesproken en gepubliceerd, ook met en door bewoners. De raad heeft het voorstel gekregen om te besluiten over 2 hoofdpunten alvorens e.e.a. verder wordt uitgewerkt in een inrichtingsplan.

Die hoofdpunten zijn:

1. Het nemen van een besluit over de variant, het voorstel van het college is te kiezen voor de Rechte Variant

2. Het nemen van een besluit dat die route zo wordt ingericht dat ook alle vrachtverkeer er gebruik van kan maken.

De fractie van DUS! heeft zich tegen het voorstel van het vrachtverkeer gekeerd. Wij vinden het niet logisch om het vrachtverkeer door deze authentieke woonstraten te halen, waar dat ook niet nodig is, gelet op de reeds aanwezige route via de huidige N201 en Zijdelweg. Alleen het vrachtverkeer dat zijn bestemming in het Oude Dorp heeft mag er komen. Samen met de PvdA en VVD heeft DUS! een amendement ingediend, dat is aangenomen met steun van bijna de gehele raad.

Het voorstel om te kiezen voor de Rechte Variant vinden wij een logische keuze. Waarom omrijden wanneer rechtdoor even zo goed is? Maar zelfs dat “even goed” is niet het geval. In de Gespreide Variant, of de door bewoners ingebrachte Verbeterde Gespreide Variant zal met name de fietser op diverse punten het autoverkeer kruisen. Dat komt de veiligheid niet ten goede. De Rechte Variant heeft dus duidelijk de voorkeur.

Na het besluit over de twee hoofdpunten komt het inrichtingsplan aan de orde. Daarover kunnen de bewoners meedenken. De ruimte is beperkt, dat is ieder duidelijk. Ook wij zijn bezorgd om de ruimte voor groen en bomen. Die bomen moeten wel terug komen, teneinde het authentieke karakter van de straten te kunnen handhaven. Wat DUS! betreft is een inrichting voor een 30km-weg zeker mogelijk en als het nodig is voor de handhaving van het verbod voor vrachtwagens, geen bestemmingsverkeer zijnde, is ook een hoogtebeperking van het viaduct bespreekbaar. Maar nu zijn eerst college en bewoners aan zet. Vervolgens komt dat inrichtingsplan weer naar de raad.