Politiek café Regelvrije Bijstand

Diverse gemeenten denken na over bijstandsuitkeringen zonder de knellende regels van de gewone bijstand. De uitvoerende ambtenaren merken dat de huidige regels vaak onredelijk uitwerken en de mensen absoluut niet motiveren om zelf initiatieven te nemen. Bovendien zijn de kosten van alle controles bijzonder hoog. Daarom organiseert DUS! een politiek café over de Regelvrije Bijstand.


Bijstand is bedoeld voor mensen die niet in staat zijn zelf voor een inkomen te zorgen. Daarbij is het doel dat ze zich zo snel mogelijk uit deze situatie werken. Hierover is iedereen het eens, maar hoe bereik je dat?
Het huidige systeem is gebaseerd op achterdocht, de aanvrager moet alles bewijzen, ondergaat vaak kwetsende onderzoeken, en bij de geringste fout of vergissing volgt straf. Betrokkenen leven vaak in angst en onzekerheid.
Een andere benadering gaat uit van het vertrouwen dat mensen graag zich zelf willen redden. Dan krijgen ze een inkomen zonder voorwaarden. De zorg voor huisvesting, eten en drinken, kinderen is er niet meer, dat is gegarandeerd; op een laag niveau maar net voldoende. Ze kunnen werk zoeken, een eigen bedrijf opzetten, zich in het vrijwilligerswerk storten, bijklussen, of de dag luierend door te brengen. Er worden geen vragen gesteld.
Wat doen de mensen in zo’n situatie? De experimenten die er zijn geweest, zijn hoopvol maar bewijzen niets. Daarom hebben een aantal gemeenten gevraagd om te mogen experimenteren in deze richting. Die discussie is volop aan de gang.
DUS! wil in Uithoorn ook graag hiermee aan de gang vanuit de visie dat de huidige bijstand uitgaat van een onwenselijk mensbeeld.
In het politieke café van 15 februari nodigen we gastsprekers uit Utrecht en Wageningen uit die bezig zijn met deze experimenten. Ieder die mee wil praten is welkom om 20 uur ’s avonds. Opgeven kan via secretariaat@dus-uithoorn.nl of 06 5057 5280, liefst voor 11 februari.