Samenwerking in DUO+

Samenwerking in DUO+

Samenwerking met Diemen, Ouder-Amstel en De Ronde Venen: DUO+
De raad kreeg het voorstel om een ambtelijke samenwerking aan te gaan tussen deze vier gemeenten. Die samenwerking moet zorgen voor minder kwetsbaarheid, meer kwaliteit en minder kosten. De gemeenten willen uitdrukkelijk wel zelfstandig blijven en ook zelfstandig hun beleid bepalen. De uitvoering gaat dan gezamenlijk.

Door de fracties van D66 van die gemeenten en DUS! zijn zes amendementen en een motie opgesteld. De amendementen en de motie moeten zorgen dat de raden er goed bij betrokken worden en blijven. We vinden dat de raden moeten instemmen met het overdragen van taken aan DUO+ en we willen iets te zeggen hebben over het financieel beleid. Ook willen we periodiek evalueren of de doelen worden gehaald. Die amendementen en motie zijn aangenomen en ook is de raad bijna unaniem akkoord gegaan met de samenwerking DUO+.

De Ronde Venen doet (voorlopig?) niet mee.
In de gemeenteraad De Ronde Venen is de samenwerking DUO+ niet aangenomen. Het voorstel is teruggegeven aan het college omdat er te weinig draagvlak voor is. Terwijl het voorstel in Diemen en Ouder-Amstel unaniem en in Uithoorn met één tegenstem is aangenomen. Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn gaan nu het plan aanpassen en gaan verder zonder De Ronde Venen.