St. Urgente Noden

Urgente NodenDUS! tas naar de Stichting Urgente Noden Uithoorn

Henk Wevers – 3 maart 2013

Soms komt het voor dat een gezin plotseling geen eten heeft voor de kerstdagen en geen geld. De normale hulpverleningsinstanties kunnen vaak niet op deze korte termijn een adequate oplossing bieden. Dan springt de Stichting Urgente Noden Uithoorn bij en wordt dit gezin de feestdagen doorgeholpen.

Officiële instanties kunnen niet altijd mensen met acute problemen helpen. Daarom is de Stichting Urgente Noden Uithoorn ontstaan. De stichting ontving enkele jaren geleden een startsubsidie van de gemeente Uithoorn. De bestuursleden zijn afkomstig van diverse hulpinstanties en kerken maar zijn onafhankelijk.

Jaarlijks springt de stichting zo’n 15 maal in een noodsituatie bij. Het gaat om relatief kleine en eenmalige bedragen. “Maar € 400 om te voorkomen dat gas of licht wordt afgesloten of een kapotte wasmachine wordt vervangen is heel belangrijk voor gezinnen die in de klem zitten”, aldus de voorzitter de heer Van Meijgaarden. Ook helpt de stichting regelmatig met bijvoorbeeld schoolkosten of sportactiviteiten voor kinderen. De hulp vindt altijd na een zeer zorgvuldige beoordeling van de situatie plaats.

Het verzoek voor een bijdrage komt meestal van een hulpverlener die alle andere mogelijkheden al verkend heeft. Of, als er echt sprake is van acute nood, bepalen de bestuursleden in onderling overleg of een bijdrage gegeven kan worden. Als er niets meer kan, dan komt de stichting in actie onder het motto ‘helpen waar geen helper is’.

Naast de directe hulp kunnen de bestuursleden via hun achterban soms ook andere kanalen inschakelen. De penningmeester dhr. Joosse vertelt “de betreffende gezinnen zitten vaak diep in de ellende. Dit betekent dat na de acute noodhulp er soms structurele oplossingen moeten komen van andere instanties”.

De stichting is klein maar zo succesvol dat Aalsmeer het voorbeeld gevolgd heeft. Landelijk zijn er al veel van dergelijke initiatieven.

DUS! draagt de Stichting Urgente Noden Uithoorn een warm hart toe omdat deze invulling geeft aan de sociale idealen van de partij. Zes vrijwilligers die zich belangeloos inzetten daar waar het even echt nodig is. Ze verdienen het om in het zonnetje gezet te worden.

Meer informatie vindt u op www.urgentenodenuithoorn.nl.