Tramlijn Uithoorn-Amsterdam. Het spoor bijster.

Tramlijn Uithoorn

Sinds enige tijd houdt de voorgenomen verandering in het openbaar vervoer tussen onze gemeente en Amsterdam een stevige discussie gaande.
Is het een gegeven dat er een tramlijn komt, of hebben wij nog een keuze voor de bus?
In beide gevallen blijft de vraag wat het best haalbare is voor Uithoorn.

Dat Amstelveen heeft gekozen voor vervanging van lijn 51 door een tramlijn, die wordt doorgetrokken tot aan de gemeentegrenzen, heeft tot gevolg dat deze lijn een belangrijke verbinding, zo niet de belangrijkste, tussen Uithoorn en Amsterdam wordt.
Dat betekent echter nog niet dat de buslijn zoals we die nu kennen, het tracé van bus 170, volledig wordt opgeheven. Het ziet er wel naar uit dat de frequentie zal worden verminderd.
Uitgangspunten voor deze beslissing waren onder meer:
lagere kosten: uit calculaties is gebleken dat de exploitatiekosten van een tramlijn lager liggen dan het in stand houden van een busverbinding met de benodigde hoge frequentie;
stiptheid van het openbaar vervoer: het inwonertal van Uithoorn en Amstelveen groeit nog steeds. Hierdoor wordt de verkeersdruk over het traject, met name over de Amstelveenseweg steeds groter. Daardoor is stiptheid van het OV niet meer te garanderen. Een tramverbinding zoals men voor ogen heeft, heeft immers een eigen baan en de vervoerscapaciteit van een tram ligt veel hoger (een tram kan 4 tot 5 keer zoveel passagiers vervoeren als een bus).

Vanuit DUS! begrijpen we deze overwegingen, maar is en blijft ons belangrijkste uitgangspunt dat er hoogwaardig openbaar vervoer tussen Uithoorn en Amsterdam komt/blijft.

Natuurlijk roept een verandering vragen op. Waarom? En natuurlijk vindt niemand het prettig een tramlijn vlak achter zijn/haar huis langs te krijgen, maar eigenlijk geldt dat ook voor een buslijn.
Als we denken aan de oude trams die krijsend door de bochten in Amsterdam rijden, geeft dat inderdaad een schrikbeeld van het soort OV dat we niet in Uithoorn willen.
Echter, de moderne trams zijn stil. Stiller dan bussen. Zowel in het voertuig als daarbuiten.

Als DUS! hebben wij een duidelijk beeld waaraan openbaar vervoer moet voldoen.
We hebben nu een behoorlijk fijnmazig OV-netwerk in onze gemeente. Dat betekent dat het grootste gedeelte van de woonwijken goed bereikbaar is met het OV; overal is wel een bushalte op acceptabele afstand.
Die fijnmazigheid is niet haalbaar met een tramlijn. Hoe gaan we er dan voor zorgen dat voor iedereen, ook ouderen en mensen met mobiliteitsbeperkingen, het OV bereikbaar blijft?
Dit is een vraagstuk dat, mocht definitief voor een tramlijn gekozen worden, verder ontwikkelen van een optimale oplossing behoeft.
Ook ten aanzien van de veiligheid zijn er vraagstukken die nog verdere uitwerking behoeven.

“Openbaar vervoer pikt je op waar je niet bent, zet je af waar je niet zijn moet, op een tijd die je niet schikt” is niet onze definitie van het toekomstige OV voor Uithoorn.
Daarom gaan we graag in gesprek met iedereen die hier een constructieve bijdrage aan wil leveren.