Lid worden

Leuk dat je lid wilt worden van DUS! Wil je je meteen al registreren als lid van DUS! Dan kun je ons een e-mail sturen naar ossen005@kpnmail.nl met onderstaande gegevens:

Voornaam :
Achternaam :
Adres :
Postcode en woonplaats :
Telefoonnummer :
E-mailadres :

Wil je meer informatie, dan kun je altijd bellen of mailen met het secretariaat van DUS!: Judith Beuse, telefoonnummer 06-37168007 of ossen005@kpnmail.nl

Contributie
Aan het lidmaatschap zijn per kalenderjaar de volgende contributies verbonden:
1. Ben je al lid van de landelijke partij D66 of van GroenLinks dan is dit gratis (jaarlijks wordt door de plaatselijke afdeling van D66 of GroenLinks € 5 overgemaakt naar DUS!).
2. Ben je geen lid van de landelijk partij D66 of GroenLinks, dan is een minimum-contributie verschuldigd van € 30 per jaar. Vanaf juli geldt een korting van 50% op de contributie van het lopende jaar (uiteraard mag je dit bedrag verhogen).
De contributie dient binnen 3 maanden na aanmelding als lid te zijn voldaan.
Bestaande leden dienen vóór 1 februari van het lopende jaar de contributie te voldoen.

Het rekeningnummer. Is: NL75 TRIO 0390 3639 36 ten name van DUS!

Wat kun je na je aanmelding verder verwachten?
Na je aanmelding zullen we contact opnemen met als doel met je door te spreken:
• Of je geïntroduceerd wilt worden tijdens bijvoorbeeld de fractievergadering of anderszins.
• Welke rol je voor jezelf ziet weggelegd.
• Of dat je gewoon lid wilt zijn.

Welkom
Rest ons je van harte welkom te heten en we rekenen op een mooie tijd voor jou binnen DUS!

Namens het bestuur van DUS!
Judith Beuse
Secretariaat DUS!
ossen005@kpnmail.nl
06-37168007