Ingezonden brief betreffende de Thamerkerk

Onderstaande brief is door de fractie van DUS! gezonden aan de redacties van De Nieuwe Meerbode en het Witte Weekblad

De fractie van DUS! heeft vernomen dat de protestantse gemeente Uithoorn (PGU) de Thamerkerk zal verkopen aan de stichting Ethiopische Orthodoxe Kerk in Nederland. De kerk werd beheerd door de stichting Beheer Historisch Erfgoed Uithoorn (BHEU) met als doel deze kerk, officieel een Rijksmonument, voor de Uithoornse samenleving te behouden en als multifunctioneel centrum door de Uithoornse samenleving te laten gebruiken.

Door de voorgenomen verkoop zal het pand, naar alle waarschijnlijkheid, volledig worden onttrokken aan de publieke functie die het nu vervult. De parel aan de Amstel blijft bestaan, maar haar oester sluit zich voor de inwoners van Uithoorn.

De Thamerkerk in Uithoorn

DUS! betreurt het feit dat Stichting BHEU haar doelstelling niet heeft weten te realiseren. Ook vinden wij het spijtig te constateren dat de PGU het belang van behouden van dit pand als kerk, heeft laten prevaleren boven het belang van de Uithoornse gemeenschap waar zij deel van uitmaakt.

Wij beseffen dat dit een overeenkomst betreft tussen twee private partijen waarbij de gemeente in principe geen rol speelt. Echter, gezien de prominente plaats van dit gebouw in het cultureel erfgoed van Uithoorn heeft DUS! in de gemeenteraadsvergadering van 31 mei jl. vragen gesteld aan het college over de verkoop van de Thamerkerk. Uit de antwoorden bleek dat de gemeente Uithoorn niet is geïnformeerd over de verkoop en ook is er geen mogelijkheid geboden het rijksmonument te verwerven.

DUS! is van mening dat de cultureel maatschappelijke functie van de Thamerkerk niet verloren mag gaan. We roepen daarom zowel kopende als verkopende partij op om in gesprek te gaan over de mogelijkheden om de Thamerkerk ook voor Uithoornaars te behouden.

De fractie van DUS!