DUS! loopt warm voor vluchtelingen

Alweer voor het derde jaar deed DUS! met een team mee aan de Nacht van de Vluchteling. Afgelopen weekend liep het team onder de naam Natuurlijk DUS! in het holst van de nacht 40 km van Utrecht naar Amersfoort. De Nacht van de Vluchteling is bedoeld om een zo hoog mogelijk bedrag op te halen voor vluchtelingen en ontheemden in de regio. Voor mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog, conflict en onderdrukking. Het was een mooie ervaring. Vanwege het gevoel van saamhorigheid om met zoveel mensen een inspanning te leveren voor mensen die alles in de steek moeten laten voor een veilig onderkomen. Vanwege de bijzondere ervaring om ‘s nachts te wandelen en het langzaam licht te zien worden. Vanwege het mooie bedrag, bijna 3400,-, wat ons team bij elkaar heeft weten te brengen. Totaal heeft de Nacht van de Vluchteling ruim 1,5 miljoen opgebracht, bestemd voor noodhulp in de regio. Helaas waren er nog nooit zoveel mensen op de vlucht als nu. Vluchtelingenorganisatie UNHCR van de Verenigde Naties telde eind vorig jaar 70,8 miljoen ontheemden die huis en haard verlieten vanwege onder andere oorlogen, politieke crises en een gebrek aan mensenrechten. Ook in Uithoorn en De Kwakel wonen zogenaamde statushouders, vluchtelingen die een verblijfsvergunning gekregen hebben. DUS! vindt het belangrijk dat ze hun plekje in de samenleving vinden en zet zich ook hiervoor in.

DUS!-tas voor Ramona Spruijt – van Rossum!

Regelmatig reikt DUS! een DUS!-tas uit aan initiatieven die Uithoorn een stukje mooier maken. De DUS!-tas is gevuld met duurzame producten en is bedoeld om initiatiefnemers en vrijwilligers voor hun bijdrage aan Uithoorn te bedanken en een hart onder de riem te steken.

Ramona is kapster en organiseert dagen waarop ze klanten van de Voedselbank een gratis knipbeurt geeft. Ze verdient de DUS! tas daarom dubbel en dwars. Dankjewel Ramona!

Ambitieus energieplan DUS rond verkoop Eneco-aandelen

Een ambitieus plan van politieke partij DUS. Wat als we de opbrengst van de verkoop van de gemeentelijke Eneco-aandelen gebruiken voor een investering in onze eigen duurzame energiebronnen en deze vervolgens tegen lage kosten beschikbaar stellen aan de inwoners? Of dat kan, is nog de vraag, maar initiatiefnemers José de Robles en Fieke Otto-Ossenkoppele zijn enthousiast.

De raadsleden raakten geïnspireerd door initiatieven in dorpen in België (Eeklo en Crisnée) en Italië, waar de gemeenteraden besloten om de elektriciteitsvoorziening voor hun inwoners gratis te maken met duurzame energie. “Ik zag een artikel over één van de Belgische dorpen in de krant,” aldus José de Robles. “De gemeenteraad had daar besloten om zelf zorg te gaan dragen voor de energievoorziening aan inwoners. Hetzelfde is in Italië gedaan, in het duurzaamste dorp van Europa. Als zij dat kunnen, kunnen wij dat ook, dacht ik.”

WINDTURBINES “De dorpjes die de overstap al hebben gemaakt, zijn kleiner dan Uithoorn,” aldus De Robles. Voor Uithoorn betekent dat wellicht meer werk om de overstap naar duurzame energie te maken. Wil Uithoorn in 2050 volledig gebruik maken van duurzame energie, dan is zo’n 380 hectare aan zonnepanelen nodig, plus 25 windturbines. Dat bleek onlangs tijdens een presentatie van de duurzaamheidsagenda van Uithoorn.

Voor zoveel windturbines en zonnepanelen is in Uithoorn geen plek. Vanwege het vliegverkeer mogen geen hoge windturbines worden geplaatst. Hoe wil DUS hier mee omgaan? “De genoemde aantallen kloppen inderdaad, wanneer je kijkt naar de energiebehoefte van inwoners en bedrijven. Voor inwoners alleen is veel minder energie nodig. Na berekeningen waarbij ik heb gekeken naar de opbrengst per windturbine, zouden we het voor inwoners moeten kunnen redden met acht windturbines. Die kunnen niet in Uithoorn zelf komen, vanwege Schiphol. Ze moeten dus elders komen te staan.”

VRAAGTEKEN Dat is één van de kwesties die opgelost zal moeten worden. Gekeken moet er ook naar hoe alles fiscaal moet worden geregeld. “Het zou mooi zijn wanneer we de energie tegen een lager vast tarief per jaar zouden kunnen leveren aan onze inwoners. Volgens mijn berekeningen zou dit voordeel kunnen oplopen tot 600 euro per huishouden per jaar.” Een ander vraagteken is hoe om te gaan met mensen die niet op de duurzame energie van de gemeente zitten te wachten. Je kunt mensen immers niet verplichten de gemeentestroom af te nemen.

Aan de raadsleden de schone taak om de rest van het gemeentebestuur te overtuigen. Maandag hadden ze een gesprek met wethouder Hans Bouma over het plan. “We willen het binnenkort bespreken binnen de raad. We zijn ons ervan bewust dat er een bos vol beren op de weg te verzinnen is, maar als we daar oplossingen voor weten te vinden, dan zijn we goed op weg met onze duurzaamheidsagenda.” Mensen die mee willen denken kunnen zich melden via f.otto-ossenkoppele@dus-uithoorn.nl.

OPLEVEREN De aandelen van Eneco zijn nog niet verkocht en onduidelijk is hoeveel deze zullen opleveren. Verschillende partijen hebben in het verleden ideeën geopperd over de besteding van de opbrengst. Zo zou het geld kunnen worden besteed aan de bouw van een derde sporthal. Dit plan is echter voorlopig de ijskast in gezet. Mogelijk maakt het initiatief van DUS meer kans.

bron: Wiite Weekblad,
Naomi Heidinga

Right to Challenge in Uithoorn

Weet u het beter?

Op 21 maart aanstaande organiseert DUS! voor de vierde keer: DUS! Café. Het onderwerp is dit keer ‘Right to Challenge’(R2C)

Bij R2C kunnen bewoners taken van de gemeenten overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Bewoners dagen de gemeente uit en krijgen een deel van het gemeentelijke budget om een taak slimmer of anders uit te voeren. De achterliggende gedachte is dat bewoners, initiatiefnemers en overheden meer samenwerken en daarmee, met elkaar, de lokale leefomgeving en stukje mooier maken.

In Nederland is een landelijk netwerk Right to Challenge actief. Dit netwerk helpt bewoners en gemeenten. Het netwerk (www.righttochallenge.nl)  heeft ervaring met de uitvoering van challenges, het opzetten van samenwerking tussen bewonersinitiatieven en gemeenten, kennis van het werken bij gemeenten, juridische aspecten opzetten van communicatietrajecten, etc. Zo helpen ze bewoners bijvoorbeeld bij het opstellen van een challenge waarbij de bewoners de taak of dienst zelf gaan uitvoeren. Of waarbij bewoners willen dat een taak of dienst anders en slimmer word uitgevoerd.

Interessant! Daar willen wij meer van weten. Hoe zouden we hiermee in Uithoorn aan de slag kunnen? Op 21 maart as. Om 19.30 uur komt Right to Challenge daarom meer vertellen over dit fenomeen. Waar? Bierbrouwerij De Schans, Schans 17 in Uithoorn.

Wil je erbij zijn? Meld je dan aan via judithbeuse@dus-uithoorn.nl. Er is maar beperkt plek, dus wees op tijd.

Ingezonden brief betreffende de Thamerkerk

Onderstaande brief is door de fractie van DUS! gezonden aan de redacties van De Nieuwe Meerbode en het Witte Weekblad

De fractie van DUS! heeft vernomen dat de protestantse gemeente Uithoorn (PGU) de Thamerkerk zal verkopen aan de stichting Ethiopische Orthodoxe Kerk in Nederland. De kerk werd beheerd door de stichting Beheer Historisch Erfgoed Uithoorn (BHEU) met als doel deze kerk, officieel een Rijksmonument, voor de Uithoornse samenleving te behouden en als multifunctioneel centrum door de Uithoornse samenleving te laten gebruiken.

Door de voorgenomen verkoop zal het pand, naar alle waarschijnlijkheid, volledig worden onttrokken aan de publieke functie die het nu vervult. De parel aan de Amstel blijft bestaan, maar haar oester sluit zich voor de inwoners van Uithoorn.

De Thamerkerk in Uithoorn

DUS! betreurt het feit dat Stichting BHEU haar doelstelling niet heeft weten te realiseren. Ook vinden wij het spijtig te constateren dat de PGU het belang van behouden van dit pand als kerk, heeft laten prevaleren boven het belang van de Uithoornse gemeenschap waar zij deel van uitmaakt.

Wij beseffen dat dit een overeenkomst betreft tussen twee private partijen waarbij de gemeente in principe geen rol speelt. Echter, gezien de prominente plaats van dit gebouw in het cultureel erfgoed van Uithoorn heeft DUS! in de gemeenteraadsvergadering van 31 mei jl. vragen gesteld aan het college over de verkoop van de Thamerkerk. Uit de antwoorden bleek dat de gemeente Uithoorn niet is geïnformeerd over de verkoop en ook is er geen mogelijkheid geboden het rijksmonument te verwerven.

DUS! is van mening dat de cultureel maatschappelijke functie van de Thamerkerk niet verloren mag gaan. We roepen daarom zowel kopende als verkopende partij op om in gesprek te gaan over de mogelijkheden om de Thamerkerk ook voor Uithoornaars te behouden.

De fractie van DUS!