Afval

Afval

Afval: (grond)stof tot nadenken. Grondstoffen raken op, dus hergebruik is noodzakelijk. Goed voor het milieu, maar ook goed voor de portemonnee. Voor restafval moet de gemeente betalen, voor grondstoffen zoals kunststof krijgt de gemeente geld. Hoe meer we scheiden, hoe lager de afvalstoffenheffing is.

DUS! is voor de ‘omgekeerde’ inzameling. Dat wil zeggen ondergrondse containers voor het restafval en inzameling aan huis van grondstoffen. Ervaring uit andere gemeenten leert dat inwoners hierdoor beter afval scheiden.

Ondergrondse containers worden geplaatst op ‘natuurlijke’ momenten, dus bijvoorbeeld als er toch al aan de weg wordt gewerkt. Tot die tijd worden kunststof en restafval tweewekelijks opgehaald. Er is gebleken dat niet alleen de inzameling zelf hiermee goedkoper wordt, maar ook dat er ruim anderhalf keer zoveel kunststof wordt opgehaald en veel minder restafval.

En ja, inwoners moeten daar wel wat voor doen. Wil je het echt niet, dan kan je een extra minicontainer aanschaffen. Want waarom moet iedereen mee betalen voor de enkeling die het niet lukt om zijn afval eens in de twee weken kwijt te kunnen?