Armoede

Armoede

 

DUS! vindt dat geld van het Rijk dat voor armoede bestemd is, ook echt terecht moet komen bij mensen met een minimuminkomen. Daartoe heeft DUS! in december 2013 een motie ingediend, die de raad heeft aangenomen.

Meedoen in de samenleving geldt voor iedereen. Financiën vormen daarbij geen belemmering.