Diversiteit en integratie

Diversiteit en integratie

In onze gemeente leven mensen uit verschillende culturen, met diversiteit in religie, geaardheid en fysieke omstandigheden. DUS! zet zich in voor een samenleving, waarin voor iedereen plaats is. Bij het maken van beleid wordt rekening gehouden met diversiteit om discriminatie, sociale ongelijkheid en uitsluiting tegen te gaan. De gemeente stimuleert bedrijven, maatschappelijke organisaties, instellingen en verenigingen dat ook te doen en treedt actief op tegen intolerantie en discriminatie. Inwoners met een niet-Nederlandse achtergrond hebben de mogelijkheid om te integreren, zodat ze volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. DUS! zet zich in voor een ‘inclusieve’ samenleving.