Natuur en groen

Natuur en groen

DUS! vindt dat we zuinig moeten zijn op de natuur die we hebben in deze verstedelijkte omgeving. Uithoorn en De Kwakel vormen een groene gemeente en dat moeten we zo houden.

DUS! is voor:
– Groene toegankelijke plekken, zoals schoolpleinen en het dorpscentrum
– Een groen en duurzaam bedrijventerrein
– Ruimte voor school-, pluk- en moestuinen
– Meer waardevolle bomen in het bomenbeleidsplan
– Behouden of uitbreiden van volkstuinen
– Verder ontwikkelen van Libellebos en groenzone Meerwijk