Werk

Werk

DUS! wil dat alle inwoners mee kunnen doen aan de samenleving. Werk is daarbij heel belangrijk. DUS! vindt dat de gemeente inwoners intensief moet ondersteunen bij het verkrijgen van werk, bijvoorbeeld door re-integratietrajecten aan te bieden of leerwerkplekken. Als betaald werk (nog) niet mogelijk is, begeleidt de gemeente inwoners naar vrijwilligerswerk of dagbesteding. DUS! kijkt ook naar alternatieve werkvormen zoals een fietsenwerkplaats en –stelling bij het busstation en zorgboerderijen.
De gemeente geeft het goede voorbeeld door zelf mensen in dienst te nemen met afstand tot de arbeidsmarkt.