Woningbouw belangrijker dan groen?

“Meerderheid raad kiest voor woningbouw ten koste van groen”, kopte de Nieuwe Meerbode die we deze week in onze brievenbussen vonden. Als DUS! herkennen wij ons totaal niet in dit frame, integendeel. Soms is nuance op zijn plaats en daarom geven wij een korte toelichting op onze inbreng in de raadsvergadering van vorige week donderdag. Voor de geïnteresseerden is het mogelijk om de raadsvergadering terug te kijken via de website van de Gemeente Uithoorn. Wie dat doet, zal opmerken dat het artikel in de Nieuwe Meerbode niet representeert wat daadwerkelijk aan de orde is geweest.

Is de fractie DUS! voorstander van woningbouw in plaats van groen? 

Nee, absoluut niet! Daarom hebben we het initiatief genomen tot aanpassing van het raadsvoorstel, waarin wij uitgangspunten meegeven voor het haalbaarheidsonderzoek. Nadrukkelijk is daarin opgenomen dat de groenzone langs de Vuurlijn behouden moet blijven. Wat DUS! betreft verdwijnt er geen groen en geen biodiversiteit aan de Vuurlijn en rondom Thamen en Qui Vive. Ook is de opdracht aan het college dankzij ons amendement dat het onderzoek plaatsvindt samen met de initiatiefnemers van het Legmeerbos en rekening houdend met de tijdshorizon van de SLS-subsidie. 

Waarom heeft DUS! ingestemd met voortzetting van het haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op de plek waar nu honkbalvereniging Thamen gehuisvest is?

We hebben in het coalitieakkoord afgesproken dat we op creatieve wijze kijken naar mogelijkheden tot woningbouw in de gemeente Uithoorn. Dat doen we onder andere voor jongeren, ouderen en ouders die er bijvoorbeeld vanwege een scheiding plotsklaps alleen voor staan. Dat zijn groepen in Uithoorn die de problemen van het woningtekort ondervinden. We zijn het aan hen verplicht om serieus onderzoek te doen naar de opties. 

Zoals beschreven heeft DUS! niet klakkeloos ingestemd met het raadsvoorstel, maar duidelijk criteria meegegeven aan het college middels een amendement. Verder betekent instemmen met dit onderzoek niet dat een besluit genomen is over wel of geen woningbouw. Het betekent dat DUS! data/feiten/onderzoek in handen wil hebben waarop een besluit gebaseerd kan worden. Het betekent ook dat DUS! haar standpunten niet baseert op aannames en onderbuikgevoelens. En het betekent zeker niet dat DUS! kiest voor woningbouw ten koste van groen.

Kortom Als er onvoldoende ruimte voor een Legmeerbos blijkt te zijn door de verplaatsing van Thamen, als geen recht gedaan wordt aan het plan van de initiatiefnemers, als de groenzone langs de Vuurlijn aangetast wordt of als de woningen niet aansluiten bij de behoefte van onze inwoners dan gaat het plan niet door. Het Legmeerbos moet er wat DUS! betreft absoluut komen.