Ambitieus energieplan DUS rond verkoop Eneco-aandelen

Een ambitieus plan van politieke partij DUS. Wat als we de opbrengst van de verkoop van de gemeentelijke Eneco-aandelen gebruiken voor een investering in onze eigen duurzame energiebronnen en deze vervolgens tegen lage kosten beschikbaar stellen aan de inwoners? Of dat kan, is nog de vraag, maar initiatiefnemers José de Robles en Fieke Otto-Ossenkoppele zijn enthousiast.

De raadsleden raakten geïnspireerd door initiatieven in dorpen in België (Eeklo en Crisnée) en Italië, waar de gemeenteraden besloten om de elektriciteitsvoorziening voor hun inwoners gratis te maken met duurzame energie. “Ik zag een artikel over één van de Belgische dorpen in de krant,” aldus José de Robles. “De gemeenteraad had daar besloten om zelf zorg te gaan dragen voor de energievoorziening aan inwoners. Hetzelfde is in Italië gedaan, in het duurzaamste dorp van Europa. Als zij dat kunnen, kunnen wij dat ook, dacht ik.”

WINDTURBINES “De dorpjes die de overstap al hebben gemaakt, zijn kleiner dan Uithoorn,” aldus De Robles. Voor Uithoorn betekent dat wellicht meer werk om de overstap naar duurzame energie te maken. Wil Uithoorn in 2050 volledig gebruik maken van duurzame energie, dan is zo’n 380 hectare aan zonnepanelen nodig, plus 25 windturbines. Dat bleek onlangs tijdens een presentatie van de duurzaamheidsagenda van Uithoorn.

Voor zoveel windturbines en zonnepanelen is in Uithoorn geen plek. Vanwege het vliegverkeer mogen geen hoge windturbines worden geplaatst. Hoe wil DUS hier mee omgaan? “De genoemde aantallen kloppen inderdaad, wanneer je kijkt naar de energiebehoefte van inwoners en bedrijven. Voor inwoners alleen is veel minder energie nodig. Na berekeningen waarbij ik heb gekeken naar de opbrengst per windturbine, zouden we het voor inwoners moeten kunnen redden met acht windturbines. Die kunnen niet in Uithoorn zelf komen, vanwege Schiphol. Ze moeten dus elders komen te staan.”

VRAAGTEKEN Dat is één van de kwesties die opgelost zal moeten worden. Gekeken moet er ook naar hoe alles fiscaal moet worden geregeld. “Het zou mooi zijn wanneer we de energie tegen een lager vast tarief per jaar zouden kunnen leveren aan onze inwoners. Volgens mijn berekeningen zou dit voordeel kunnen oplopen tot 600 euro per huishouden per jaar.” Een ander vraagteken is hoe om te gaan met mensen die niet op de duurzame energie van de gemeente zitten te wachten. Je kunt mensen immers niet verplichten de gemeentestroom af te nemen.

Aan de raadsleden de schone taak om de rest van het gemeentebestuur te overtuigen. Maandag hadden ze een gesprek met wethouder Hans Bouma over het plan. “We willen het binnenkort bespreken binnen de raad. We zijn ons ervan bewust dat er een bos vol beren op de weg te verzinnen is, maar als we daar oplossingen voor weten te vinden, dan zijn we goed op weg met onze duurzaamheidsagenda.” Mensen die mee willen denken kunnen zich melden via f.otto-ossenkoppele@dus-uithoorn.nl.

OPLEVEREN De aandelen van Eneco zijn nog niet verkocht en onduidelijk is hoeveel deze zullen opleveren. Verschillende partijen hebben in het verleden ideeën geopperd over de besteding van de opbrengst. Zo zou het geld kunnen worden besteed aan de bouw van een derde sporthal. Dit plan is echter voorlopig de ijskast in gezet. Mogelijk maakt het initiatief van DUS meer kans.

bron: Wiite Weekblad,
Naomi Heidinga