DUS! doet vergeefse poging mensen boven honden te plaatsen

“Weg hondenbelasting, fikse bezuinigingen op sport, cultuur, welzijn armoedebeleid. Uithoorn “Dit is het teleurstellende resultaat van de begrotingsraad van 4 november jl.aldus de fracties van DUS!, de PvdA, DURF’.en Ons Uithoorn. Het amendement van GB WD, GU en het CDA op de programmabegroting 2022 heeft tot gevolg dat er in 2022 € 210.000 bezuinigd wordt op de gemeentelijke dienstverlening. Het gaat hier om bezuinigingen op o.a. Uithoorn voor Elkaar en op het armoedebeleid. Maar ook om een bezuiniging van 25% op het budget van cultuur en een bezuiniging op sport. Tegelijkertijd wordt ook de hondenbelasting afgeschaft. Onbegrijpelijk volgens de fracties van DUS!, de PvdA, DURF! en Ons Uithoorn. In deze tijd van Corona zou juist ingezet moeten worden op verbinding, preventie en gezondheid. Het is dan ook onbegrijpelijk dat GB, WD, GU en het CDA in dit amendement er voor kiezen te bezuinigen op deze posten. Dit getuigt van gebrek aan visie op datgene wat juist in deze tijd in de samenleving belangrijk is”.