Een goed en gezond 2017!

DUS!-bestuur – januari 2017

Beste DUS! leden,

Zo’n wens lijkt aan het begin van het jaar heel gewoon, maar toch is het dit jaar een beetje anders.
Aan de ene kant gaat het op veel fronten beter in de wereld. We zien minder armoede, minder honger, minder kindersterfte, beter onderwijs en meer aandacht voor natuur en milieu.
Maar aan de andere kant zien we ook de vreselijke beelden van Aleppo, het gebrek aan Europese samenwerking om vluchtelingen goed op te vangen en de terroristische aanslagen in de wereld en in Europa.

Nederland behoort tot de top 10 als het gaat om gezondheid, onderwijs en gelukkige jeugd. Maar toch horen we ook ontevreden geluiden; niet alleen in Nederland maar ook in landen om ons heen. Er komen groeperingen op die mensen beoordelen op afkomst of godsdienst in plaats van wie ze zijn en wat ze doen. We zien, versterkt door sociale media en de politieke arena, polarisatie in plaats van verbinding.

Als lokale partij hebben we hier nauwelijks invloed op. Maar binnen Uithoorn en De Kwakel hebben we dat wel. Als DUS! zetten wij ons in voor een samenleving waar mensen elkaar ontmoeten, elkaar de ruimte geven, elkaar respecteren en iets voor elkaar kunnen en willen betekenen.
Daar maken we ons het komende jaar weer hard voor!!

Wilt u daar een bijdrage aan leveren en/of heeft u ideeën hierover? Laat het ons weten, wij gaan graag met u in gesprek.