Grondstoffen scheiden

Uithoorn gaat een flinke stap zetten in het gescheiden inzamelen van grondstoffen (voorheen afval).

De ambitie voor afvalscheiding zoals vastgelegd in de duurzaamheidsagenda van 2019 – 2022 is bij lange na niet behaald. In plaats van 100 kg restafval in 2020 zijn we uitgekomen op 234 kg. Dat is jammer, maar we gaan vanaf dit jaar een forse, zij het ook wettelijk verplichte, stap zetten en GFT apart inzamelen en daarnaast de huidige inzamelwijze optimaliseren.

DUS! vindt dat ingezet moet worden op realistische doelen. Afval scheiden vraagt immers een forse inspanning van de bewoners. We gaan hen vragen om hun GFT apart in te zamelen en nog beter glas en papier te scheiden.

Er is echter sprake van een ‘sense of urgency’….het is “vijf over twaalf”. Er vinden grote zichtbare en stille natuurrampen plaats.  DUS! vindt het belangrijk dat meer bewoners zich meer bewust worden van de noodzaak van hun eigen bijdrage om de milieudoelstellingen te realiseren. Afvalscheiding draagt hier een klein steentje aan bij.

DUS! vindt ook dat we onze bewoners ook weer niet kunnen overvragen. Dan verliezen we draagvlak. Wij hebben de gemeente gevraagd om daarom veel over dit onderwerp te communiceren. We verwachten dat we hiermee wél dat draagvlak creëren, meer betrokkenheid en daarmee meer bereidheid om het afval beter te scheiden.

De volgende stap is nu al in beeld: 75 kg restafval in 2025. DUS! vindt dat als Diftar als prijsprikkel nodig is, dan moet dat. Maar we kennen natuurlijk ook de bezwaren van dit systeem. Voor DUS! staat het resultaat voorop!!

Maar als er andere wegen zijn om dit resultaat te halen, dan zijn wij hier natuurlijk groot voorstander van. Bijvoorbeeld:

  • Wij hopen dat de fabrikanten nu eens grote stappen gaan zetten opdat we met onze boodschappen minder afval ons huis binnen halen.
  • En dat er apparaten worden ontworpen die gerepareerd kunnen worden in plaats van dat deze disposable zijn.
  • Invoeren van statiegeld op blikjes.

Laten we in Uithoorn elkaar informeren en stimuleren. En op deze wijze het resultaat realiseren.