Invest Metropool Regio Amsterdam

Als DUS! ondersteunen wij van harte de investering van € 700.000 door de gemeente Uithoorn in het investeringsfonds van de Metropool regio Amsterdam (Invest MRA). We onderschrijven het doel om met dit fonds te investeren in innovatieve technieken om een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Hiermee dragen wij als gemeente bij aan een duurzame toekomst voor onze kinderen en een bloeiende economie in de Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland Noord.

Als DUS! maken we ons ernstig zorgen over de opwarming van de aarde. In die zin zijn wij, ook al is het 50 jaar te laat, blij met het Parijsakkoord en met de inzet van Nederland om dit akkoord te realiseren.

We weten allemaal dat we het als Nederland niet goed doen. We lopen in Europa achter en we zijn verre van het beste jongetje uit de klas. Het is dan ook van groot belang dat ook wij in Nederland onze verantwoordelijkheid nemen. En ook dat wij uiteindelijk als gemeente Uithoorn ons steentje bijdragen.

Met het budget ondersteunen we bedrijven om te investeren in innovatieve technieken. Daarnaast zien we ook rendement tegemoet. En de investering kent een beperkt risico. Tevens zien we dat we met dit fonds bijdragen aan de werkgelegenheid en dat de regio een graantje meepikt in de enorme groeimarkt van de energietransitie.