Motie ‘Vuurwerkverbod’

N.a.v. de rumoerig verlopen oudejaarsnacht waarin ook in Uithoorn sprake was van veel onrust en vandalisme heeft de fractie van DUS! besloten om de onderstaande motie mede te ondertekenen. De tekst van de motie vindt u hieronder

De gemeenteraad van Uithoorn, in vergadering bijeen op 30 januari 2020;

Constaterende dat:

  • De huidige norm rondom het afsteken van vuurwerk door particulieren onveiligheid en verstoring van de openbare orde veroorzaakt;
  • Vuurwerk doelbewust wordt gebruikt om te verhinderen dat politie en hulpverleners hun werk kunnen doen, ook in Uithoorn;
  • Het milieu en dierenwelzijn de dagen rondom oud & nieuw ernstig worden aangetast;
  • Tweederde van de vuurwerkafstekers zegt te willen stoppen met het afsteken van vuurwerk, als er in plaats daarvan een centrale vuurwerkshow wordt georganiseerd.

Overwegende dat:

  • De gemeentewet (artikel 149) mogelijkheden biedt om het afsteken van vuurwerk in Uithoorn & de Kwakel te verbieden;
  • Er een advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (2017) ligt, waarin geadviseerd wordt knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden en siervuurwerk legaal te houden. Waarbij opgemerkt moet worden dat een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk beter te handhaven is;
  • Nog onduidelijk is of landelijke wetgeving rondom een totaalverbod op consumentenvuurwerk voor de komende jaarwisseling een feit is.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • De Algemene plaatselijke verordening te wijzigingen door een algeheel verbod op het tot ontbranding brengen van consumentenvuurwerk op te nemen;
  • Zorg te dragen voor de inwerkingtreding van dit verbod in het huidige kalenderjaar, in ieder geval voorafgaand aan de jaarwisseling van 2020/2021;
  • Oud en nieuw te benaderen als een evenement. Stimuleer en ondersteun burgers en lokale ondernemers bij het organiseren van activiteiten voor een veilige viering van de jaarwisseling die de sociale cohesie in Uithoorn bevordert.

En gaat over tot de orde van de dag.

Els Gasseling,

Brenda Elgersma, Benno van Dam,

André Jansen, Nahid Aoulad Bouchta,

Ans Gierman, Judith Beuse, José de Robles, Fieke Otto-Ossenkoppele